Vijftig nieuwe waterstofbussen in het openbaar vervoer

25-11-2019

Vijftig nieuwe waterstofbussen erbij in het openbaar vervoer. Die afspraak ondertekenen minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen), gedeputeerde Vermeulen (provincie Zuid-Holland) en gedeputeerde Gräper (provincie Groningen). Deze bussen rijden uiterlijk in 2021 door Groningen, Drenthe en Zuid-Holland. De eerste twintig zijn al besteld en vervoeren komend jaar de eerste reizigers. Met deze afspraak komt emissieloos openbaar vervoer weer een stap dichterbij.

 

Waterstof

Op dit moment rijden er in Nederland acht waterstofbussen rond. "Heel goed nieuws dat er straks vijftig bijkomen", schrijft Van Veldhoven. "Waterstof heeft echt de toekomst als het gaat om zware vervoersmiddelen als bussen en vrachtwagens. Ze hebben een grote actieradius, zonder het klimaat en de luchtkwaliteit te belasten. Nu zijn er nog weinig tankstations voor waterstof, maar dat is natuurlijk een kip-ei-verhaal. Deze vijftig bussen gaan straks allemaal tanken. Dat kan net het zetje in de rug zijn dat rijden op waterstof nodig heeft."

 

De afname van waterstof door de bussen moet zo dus bijdragen aan de economische levensvatbaarheid van waterstoftankstations. Daarnaast kan de hiervoor ontwikkelde techniek later ook worden ingezet voor bijvoorbeeld vrachtwagens, schepen en treinen op waterstof. Ook zorgt het gebruik van waterstof voor minder belasting van het elektriciteitsnetwerk.

 

Hydrogen Valley

Van de vijftig bussen gaan er twintig rijden in de provincies Groningen en er komen nog tien bij die worden ingezet in de regio Emmen. "De bussen en de waterstofvulpunten zijn voor ons een fundamentele bouwsteen in de waterstofeconomie van de toekomst", aldus gedeputeerde Gräper. "Ook 'Europa' geeft ons hierbij een belangrijke steun in de rug door ons aan te wijzen als eerste Hydrogen Valley van Europa en daar zijn we trots op." De EU draagt 7,5 miljoen euro bij; de provincies en het ministerie ieder 3,75 miljoen euro.

 

Openbaar vervoer emissievrij

In 2016 maakte het Rijk afspraken met opdrachtgevers in het openbaar vervoer dat na 2025 elke nieuwe bus uitstootvrij gaat rijden. Vanaf 2030 moeten alle bussen in het openbaar vervoer emissievrij rijden. Deze afspraken zijn bekrachtigd in het klimaatakkoord dat in juni van dit jaar werd gepresenteerd. Op dit moment rijden er zo'n 500 zero-emissiebussen in Nederland, veelal batterij-elektrisch. Dat aantal verdubbelt naar verwachting in 2020. Er zijn op dit moment acht waterstoftankstations in Nederland. Nog deze kabinetsperiode zijn dat er naar verwachting twintig.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Waterstof is dé schakel in de ketens van duurzame energie: een brandstof zonder uitstoot. Zonne- en windenergie zijn de bron, maar die kunnen niet worden opgeslagen in grote hoeveelheden en voor langere periodes. Door er waterstof van te maken kan dat wél. De samenwerking van de provincies Groningen en Zuid-Holland met de Europese Unie om waterstofbussen in te zetten juichen we toe. Het initiatief draagt bij aan energie van de toekomst.