Rijk en gemeenten maken afspraken over schone vuilniswagens

07-10-2019

Vanaf 2030 geen nieuwe vervuilende vuilniswagens in de straat en in de jaren erna alle vuilniswagens volledig zonder uitstoot van uitlaatgassen. Die afspraak hebben het ministerie van Infrastructuur, diverse gemeenten en een aantal partijen uit de reinigingsbranche gemaakt in het convenant 'Duurzame brandstoffen en voertuigen in de reinigingsbranche'. Emissieloze reinigingsvoertuigen stoten geen CO2, stikstof en fijnstof uit tijdens het rijden. Daarmee zijn ze goed voor de schone lucht in de steden. Ook zijn ze een stuk stiller.

 

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) vindt het een mooie stap: "De woorden 'schoon' en 'vuilniswagen' klinken misschien niet meteen als een logische combinatie, maar als je bedenkt dat er zo'n 6000 reinigingsvoertuigen door onze straten rijden moet het dat wel worden. Straks stoten ze in elk geval geen uitlaatgassen maar uit en dat is goed nieuws."

 

Belangrijke rol gemeenten

De gemeenten hebben een belangrijke rol om reinigingsvoertuigen en vuilniswagens te verduurzamen. Zij zijn verantwoordelijk voor de inzameling van huisvuil en kunnen daarom eisen stellen aan de voertuigen die vuilverwerkers en -ophalers gebruiken. Op dit moment rijden er al enkele emissieloze reinigingsvoertuigen. Het betreft zowel batterij-elektrische voertuigen, bijvoorbeeld kleine vrachtauto's en bestelbussen, als waterstof-elektrische voertuigen, bijvoorbeeld de grotere vuilniswagens.

 

Schoon vervoer

Partijen die actief zijn in de reinigingsbranche, verplichten zich met het convenant om emissieloze voertuigen te bouwen en te gebruiken. Gemeenten verplichten zich om stapsgewijs naar een emissieloos wagenpark te gaan. Het ministerie van Infrastructuur ten slotte verplicht zich om de overgang naar schone reinigingsvoertuigen te faciliteren. Daarvoor zijn onder andere goede financiële regelingen en fondsen en kennisuitwisseling nodig. Ook kan de overheid partijen ondersteunen bij de opzet van concrete projecten.