Nieuwe aanjager aan de slag met afmaken Actieagenda Beter Aanbesteden

25-10-2018

Onder leiding van de nieuwe aanjager Karsten Klein gaan ondernemers en overheidsorganisaties zoals gemeenten gezamenlijk verder met de 23 acties om de praktijk van aanbesteden te verbeteren.

 

Inmiddels zijn er acht punten gerealiseerd van de Actieagenda Beter Aanbesteden die in februari dit jaar is overhandigd in Amsterdam aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken.

 

Traject Beter Aanbesteden

Bij de evaluatie van de aanbestedingswet is door het vorige kabinet toegezegd om het zogenoemde traject Beter Aanbesteden te starten. Hiermee is in kaart gebracht hoe partijen effectiever kunnen omgaan met de verplichtingen bij het inkopen van producten of diensten. Dat gaat ook om praktische afspraken, zoals de opdracht aan het bedrijfsleven om het kennispeil van inkopers actief te ondersteunen via zogenoemde marktdagen.

 

Gereed zijn onder andere voorstellen om het onnodig samenvoegen ('clusteren') van opdrachten verder tegen te gaan, zodat ook het midden- en kleinbedrijf meer kansen heeft op deze opdrachten. Ook is de handreiking tenderkostenvergoeding gemaakt, een verduidelijking van de wetgeving over het al dan niet toekennen van een vergoeding aan ondernemers voor de kosten die zij maken in een aanbestedingsprocedure.

 

73 miljard euro

Nederlandse gemeenten spenderen gemiddeld bijna de helft van hun budget aan inkoop van bijvoorbeeld groenonderhoud, openbare verlichting of straatnaamborden. In totaal besteedt de overheid jaarlijks voor 73 miljard euro aan. Als dit op een goede manier gebeurt, levert dit extra groeimogelijkheden op voor ondernemers, een efficiënte inkooppraktijk bij overheden en een effectieve besteding van belastinggeld.

 

Bekijk de volledige Actieagenda Beter Aanbesteden.