Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk met WW-uitkering verruimd

29-11-2018

Mensen met een WW-uitkering mogen vanaf 1 januari 2019 meer vrijwilligerswerk doen, zonder te worden gekort op de uitkering. Nu is dat alleen toegestaan bij organisaties met een ANBI of SBBI-status. Dit wordt verruimd naar organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Dat schrijft minister Koolmees in schriftelijke antwoorden op de begroting SZW voor het jaar 2019.

 

Sociale contacten

Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen en om sociale contacten te onderhouden. Dat kan helpen om snel weer betaald werk vinden. Bovendien is vrijwilligerswerk van groot belang voor onze samenleving, vindt de minister.

 

Geen commerciële doeleinden

Mensen worden nu nog (deels) gekort op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk willen doen bij organisaties die geen ANBI-of SBBI-status hebben. Zelfs als die organisaties geen commerciële doeleinden hebben. Dat gaat straks veranderen. WW-ers kunnen bijvoorbeeld als vrijwilliger aan de slag bij sportverenigingen of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen. Onder meer ook lokale buurtinitiatieven en vakbonden komen in aanmerking voor vrijwilligerswerk met behoud van WW.

 

UWV blijft controleren of het vrijwilligerswerk geen betaald werk verdringt van de arbeidsmarkt. Het vrijwilligerswerk mag niet eerder zijn verricht door betaalde krachten, er mag het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie voor zijn geweest en er mag geen te hoge vergoeding tegenover staan.

 

De regeling wordt op dinsdag 4 december 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

 

Algemeen Nut Beogende Instellingen en Sociaal Belang Behartigende Instellingen zijn instellingen die gebruik kunnen maken van belastingvoordelen zoals de vrijstelling van de schenk- of erfbelasting.