Heerenveen krijgt testcentrum circulair plastic

24-01-2019

Het landelijke testcentrum voor circulaire plastics komt te staan op ecopark De Wierde in Heerenveen. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) en gedeputeerde De Rouwe (CDA) hebben daarover afspraken gemaakt.

 

Nieuwe circulaire mogelijkheden

In dit Nationaal Testcentrum Circulair Plastics (NTCP) worden nieuwe mogelijkheden onderzocht om plastics uit afval opnieuw te gebruiken. Niet weggooien of verbranden, maar duurzaam hergebruiken in de oorspronkelijke toepassing staat daarbij centraal. De benodigde investering van 3 miljoen euro is bijeengebracht door de rijksoverheid, de provincie Friesland en het Afvalfonds Verpakkingen.

 

Publieksfunctie

Het NTCP is onafhankelijk. Het testcentrum zal er actief aan bijdragen om de technieken voor sorteren en recyclen van kunststof verpakkingen te verbeteren. Ook krijgt het een publieksfunctie, waarin kennis over plastics, circulariteit en hergebruik wordt gedeeld met bezoekers. Onderwijsinstellingen als NHL Stenden Hogeschool dragen eveneens aan het nieuwe kenniscentrum bij.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij zijn blij dat het ministerie mede gaat investeren in een testcentrum voor secondaire plastics. Afgelopen jaren hebben wij voor steun aan de oprichting van zo'n testcentrum gepleit. Normalisatie van secondaire grondstoffen is namelijk een belangrijke voorwaarde om de markt te versterken en het gebruik ervan te bevorderen.