Europese Commissie lanceert actieplan voor betere relatie met China

18-03-2019

"De EU en China zijn strategische economische partners, maar ook concurrenten. Onze economische relatie kan ons beiden zeer veel opleveren indien de concurrentie eerlijk verloopt en handels- en investeringsrelaties gebaseerd zijn op wederkerigheid." Dat zei vicevoorzitter van de Europese Commissie Katainen over de relatie tussen de Europese Unie en China bij de presentatie van een actieplan om de relatie met China te bevorderen.

 

In het college-overleg van de Europese Commissie werd besproken hoe de toenemende macht van China resulteert in rivaliteiten, maar ook kansen biedt. Vooral de onevenwichtige economische relatie wordt gezien als een grote uitdaging. Daarom heeft Frederica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid, samen met de Europese Commissie een tienledig actieplan voorgedragen aan Europese regeringsleiders, dat de strategische relatie met China moet bevorderen.

 

Samenwerken

Enerzijds wil de EU de samenwerking met China intensiveren, bijvoorbeeld op het front van mensenrechten, vrede en veiligheid en sociaal-economische ontwikkeling. Ook wil zij samen met China optrekken om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te realiseren, om zo de opwarming van de aarde te beteugelen.

 

Beschermen

Anderzijds wil de EU ook de eigen markt beter beschermen met een evenwichtigere economische relatie. Zo moet China zijn toezeggingen jegens de EU waarmaken, vindt de Europese Commissie. Het gaat hierbij om onder andere de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie. Mogelijk zal de EU haar wetgeving voor de interne markt aanpassen om de problematiek met staatssteun gefinancierde Chinese bedrijven in Europa aan te kunnen. Ook voorziet de Commissie dat maatregelen nodig zijn om overnames van Europese bedrijven door buitenlandse overheden in sommige gevallen te voorkomen.

 

De Chinastrategie wordt op 21 en 22 maart aan de nationale leiders in de Europese Raad voorgelegd.