EU en VS sluiten nieuw akkoord voor doorgifte persoonsgegevens

31-03-2022

De Amerikaanse president Biden en de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen hebben op 25 maart een nieuw principeakkoord voor de doorgifte van persoonsgegevens. Aan beide zijden van de oceaan is hard gewerkt aan deze overeenkomst. Het is nu wel zaak dat dit akkoord snel wordt uitgewerkt en afgerond, zodat bedrijven er ook gebruik van kunnen maken.

 

Schrems II ongeldig

Twee jaar geleden verklaarde het Europese Hof van Justitie het vorige akkoord (Schrems II) ongeldig. Van VS-zijde ontbraken waarborgen dat hun inlichtingen- en veiligheidsdiensten alleen die persoonsgegevens opvragen en inzien die strikt noodzakelijk zijn voor staatsveiligheidsdoelstellingen (proportionele verzoeken). Ook konden Europeanen zich niet verweren als hun persoonsgegevens niet op de juiste manier in de VS worden verwerkt (ingezien/gebruikt enz.) Het nieuwe akkoord waar sindsdien met smart op is gewacht zou deze privacywaarborgen nu wel moeten bevatten. De details zijn echter nog niet bekend.

 

Belemmeringen handelsverkeer

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het belangrijk dat het principeakkoord snel wordt uitgewerkt en de Europese Commissie haar besluit formeel publiceert (een zogenoemd adequaatheidsbesluit). Daar zullen we op blijven aandringen. Zonder een 'privacywaarborgenakkoord' het voor bedrijven (en andere organisaties) in Europa nu heel lastig, zo niet vrijwel onmogelijk, om persoonsgegevens te delen met bedrijven (en andere organisaties) in de VS. Dit belemmert het handelsverkeer tussen de continenten (goed voor circa 900 biljoen euro) alsook internationale onderzoeksprojecten. De VS is een belangrijke importeur van Europese dienstverlening. Europees Commissaris Didier Reynders en de Amerikaanse minister van Economische Zaken Gina Raimondo (en hun teams) zullen het akkoord nader moeten gaan uitwerken.

 

Joint Statement bedrijfsleven

De afgelopen periode heeft het bedrijfsleven in zowel Europa als de VS zich hard gemaakt voor het bereiken van een nieuw akkoord. Zie onder meer de recente Joint Statement bedrijfsleven EU en VS van onze Europese koepelorganisatie Business Europe en de Amerikaanse Chamber of Commerce.

 

Achtergrond

Voor meer achtergrond informatie over Schrems-II en de behoefte aan een nieuw EU-VS akkoord zie hierbij de artikelen die hierover eerder verschenen zijn op onze website:

Meer informatie over het privacywaarborgenakkoord is te lezen in de factsheet van de Europese Commissie en het persbericht van het Witte Huis

 

Lees meer over