Coronavirus: een force majeure?

19-03-2020

Het coronavirus kan ingrijpende gevolgen hebben voor Nederlandse bedrijven die zaken doen met bedrijven in het buitenland. Onder omstandigheden kunnen bedrijven als gevolg van de effecten van het coronavirus niet aan de verplichtingen voldoen die ze hebben afgesproken in commerciële contacten (bijvoorbeeld door stilgelegde productie in China). Afhankelijk van wat daarover in overeenkomsten is afgesproken, kunnen bedrijven mogelijk een beroep doen op overmacht ofwel 'force majeure'.

 

De gevolgen van het inroepen van een force majeure-clausule zijn afhankelijk van de bewoordingen van de specifieke clausule. Het kan bijvoorbeeld betekenen:

  • Opschorting van contractuele verplichtingen
  • Vervallen van aansprakelijkheid voor niet-nakoming van de verplichtingen
  • De verplichting om de schade zoveel mogelijk te beperken
  • Het recht om de overeenkomst te beëindigen.

Om mogelijke risico's te mitigeren (verzachten) zouden bedrijven de volgende stappen kunnen ondernemen:

  • Ga in commerciële contracten na of force majeure een rol kan spelen, zowel in het geval dit door- als tegen u gebruikt kan worden, en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn (bijv. termijnen voor inroeping)
  • Overweeg alternatieve manieren om contractuele verplichtingen na te komen en neem de nodige maatregelen om schade te beperken
  • Houd bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten rekening met omstandigheden zoals het coronavirus
  • Ga na of de schade mogelijk verzekerd is.
Lees meer over