Commissie toekomst accountancysector voor verbetering werk accountants

22-11-2018

Minister Hoekstra van Financiën stelt de 'Commissie toekomst accountancysector' in die onafhankelijk gaat onderzoeken hoe de kwaliteit van wettelijke controles door accountants kan verbeteren. Ook kijkt de commissie naar mogelijke ingrepen in de structuur en de verdienmodellen van de accountantsorganisaties, zoals het audit only-model waarbij de controle- en de advieswerkzaamheden van accountantsorganisaties worden gescheiden. Dat schrijft Hoekstra aan de Tweede Kamer.

 

Rapporten

Aanleiding voor de instelling van de commissie zijn verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat de sector zelf onvoldoende voortgang boekt bij de noodzakelijke verbeteringen bij de controles van jaarrekeningen van bedrijven, zoals het rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een verslag van de Monitoringcommissie Accountancy. De AFM constateert dat er aanwijzingen zijn dat de langzame verandersnelheid besloten ligt in de structuur van de sector. Zo werken vraag en aanbod onvoldoende en is er sprake van mogelijk schadelijke prikkels door het verdien-, partner- en bedrijfsmodel binnen de accountantsorganisaties.

 

Ingrijpen

Wel vindt de AFM het nog te vroeg om te concluderen dat de 53 verbetermaatregelen die de accountants in 2014 voor zichzelf opstelden onvoldoende resultaat zullen opleveren.
Het verandertraject dat de sector in 2014 insloeg kost tijd, maar fundamenteler ingrijpen is volgens Hoekstra wellicht nodig.Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
De AFM beoogt vanuit haar rol als toezichthouder een constructieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van wettelijke controles. De minister steunt dit door een commissie in te stellen die adviezen gaat geven over de verbetering van die kwaliteit. Zolang dit gebeurt in een sfeer van vertrouwen in plaats van wantrouwen – en daar lijkt het nu op – kan dit goed zijn voor het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat. De commissie zal met alle belanghebbenden, waaronder ondernemingsorganisaties, een open discussie moeten hebben om oplossingsrichtingen te verkennen. Ervaringen vanuit de accountantssector zijn daarvoor onontbeerlijk. De adviezen moeten in ieder geval rekening houden met het internationale karakter van het Nederlandse bedrijfsleven en zijn accountants. Er moet dus gewaakt worden voor adviezen die specifiek op Nederland zijn gericht: Nederland moet vanwege een gelijk speelveld wel internationaal in de pas lopen.

Lees meer over