Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel zorgt voor een integere detailhandel

07-11-2021

Het Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) werd in 2005 opgezet op initiatief van vijf leden van de Raad Nederlandse Detailhandel. Bestuurssecretaris Sylvia Torn van Stichting FAD vertelt.

 

Waarom is het register nodig?

‘In de detailhandel was veel fraude en een hoog personeelsverloop. Fraudeurs konden na te zijn betrapt makkelijk bij een volgend winkelbedrijf toeslaan. Het Waarschuwingsregister moet dat voorkomen en nieuwe fraude tegengaan. Inmiddels doen ongeveer 1.000 grootwinkel- en mkb-bedrijven mee. Zelfstandige winkeliers kunnen aansluiten via een brancheloket. De deelnemende bedrijven hebben samen 200.000 werknemers: grofweg een kwart van het totaal in de detailhandel.’

 

Mag je fraudeurs wel registreren?

‘De Autoriteit Persoonsgegevens vindt van wel, op voorwaarde dat deelnemende bedrijven zich houden aan een streng protocol. Medewerkers moeten bijvoorbeeld vanaf het moment dat ze solliciteren te horen krijgen dat de werkgever werkt met het frauderegister. Je komt ook niet zomaar in het register: alleen bij ontslag vanwege een bewezen overtreding als diefstal of oplichting waarvan aangifte is gedaan. De vermelding in het register duurt één tot vier jaar, afhankelijk van de overtreding. Daarna wordt de registratie automatisch verwijderd.’

 

Hoe werkt het waarschuwingsregister?

‘Deelnemende detailhandelsbedrijven kunnen nagaan of een sollicitant in het register staat. Dan nemen ze contact op met het bedrijf waar de overtreding is begaan, om te controleren of het echt om dezelfde persoon gaat. Verder wordt alleen de duur van de registratie en de afloopdatum gedeeld. Meestal krijgt iemand die is geregistreerd de baan dan niet.’

 

Wat levert het op?

’We zien het aantal treffers in het register als maat voor fraudepreventie. Dit aantal is de laatste tien jaar enorm toegenomen. In het coronajaar 2020 is het ondanks de winkelsluitingen zelfs bijna verdubbeld tot 1.046 treffers. We verklaren dat doordat supermarkten veel personeel aannamen voor de winkels en logistiek centra en bouwmarkten extra beveiligers aantrokken. En doordat veel verkoop online gebeurde waren er veel bezorgers nodig.’

 

Wat doet Stichting FAD?

‘Wij beheren het Waarschuwingsregister en houden toezicht. We nemen deelnemers driejaarlijks een audit af. Als een bedrijf het register opeens minder gebruikt, meestal bij een nieuw team, nemen we contact op om de werkwijze nog eens uit te leggen. Verder hebben we een klachtencommissie waar geregistreerde personen bezwaar kunnen maken tegen hun registratie. Daar is in 2020 vaker een beroep op gedaan. Niet om registraties aan te vechten, maar alleen om ze te verkorten. Waarschijnlijk omdat het door corona lastiger was om een andere baan te vinden. Met een registratie kan je namelijk wel in een andere sector aan de slag.’

 

Is een register ook elders bruikbaar?

‘Zeker. Ik word daarover regelmatig gebeld en deel graag best practices, maar het is aan elke sector zelf om een eigen aanpak op te zetten. Verzekeraars en banken deden dat al.’

 

Meer weten? Kijk op www.stichtingfad.nl of neem contact op met Sylvia Torn via info@stichtingfad.nl.

 

 

Lees meer over