Prinsjesdag

Op Prinsjesdag, dinsdag 20 september 2022, presenteerde het kabinet de plannen voor 2023 in de vorm van de Miljoenennota en de Rijksbegroting. Daarin staan goede maatregelen voor de koopkracht, maar ondernemers maken zich wel zorgen of er voldoende aandacht is voor de economie.

De eerste reactie van VNO-NCW en MKB-Nederland en een uitgebreide eerste analyse van de maatregelen leest u hier.

 

Was u erbij? Bekijk ook de terugblik in beeld. Van de ondernemerslunch tot en met de Prinsjesdagborrel. 

 

 

Inflatie niet verder laten oplopen

Dat er maatregelen worden genomen om de koopkracht van burgers te waarborgen, is goed nieuws. Daarmee helpt het kabinet ook kleine mkb'ers. Het is alleen wel zaak de inflatie niet verder op te laten lopen. De versnelde verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari zou die kunnen aanjagen, vrezen VNO-NCW en MKB-Nederland. Per 1 januari 2024 gaat het WML door een stapeling van maatregelen voor bepaalde groepen ondernemers bovendien nog eens met ruim 11 procent omhoog. Dit gevaar is te ondervangen met een loonkostencompensatie voor werkgevers, zoals eerder ook is aanbevolen door werkgevers en vakbonden vanuit de SER.

 

Hulp voor energie-intersieve bedrijven 

De ondernemersorganisaties zijn blij met de maatregelen voor burgers en hele kleine bedrijven om de energieprijs te drukken, maar wijzen erop dat dit met name de energie-intensieve mkb-bedrijven nog onvoldoende helpt. Het is daarom goed dat het kabinet kijkt naar extra maatregelen, zoals op Prinsjesdag aangekondigd. Die zijn echt heel hard nodig, omdat bedrijven die we niet willen missen, anders dreigen om te vallen.

 

Investeringsruimte verduurzaming hard nodig

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn niet blij met de extra lastenverzwaringen in de winstbelasting en Box-2 worden geconfronteerd. Die beperken de noodzakelijke investeringsruimte voor ondernemers bijvoorbeeld in verduurzaming en raken met name het mkb. Voor het vierde jaar op rij wordt bovendien hard geknaagd aan de zelfstandigenaftrek die er juist is voor zelfstandig ondernemers die voor eigen rekening en risico ondernemen. Dit heeft direct effect op hun financiële ruimte om te investeren, reserveren en consumeren, zo vrezen zij.

 

 

Lees meer
Nieuwsbrief
20-09-2022
Prinsjesdagnieuwsbrief 2022
Deze publicatie bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor komend jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals vandaag, Prinsjesdag 2022, door het kabinet bekendgemaakt.