Prinsjesdag

Op Prinsjesdag, dinsdag 21 september 2021, presenteerde het (demissionaire) kabinet de plannen voor 2022 in de vorm van de Miljoenennota en de Rijksbegroting. Voor ondernemers is het van groot belang dat er voortgang gemaakt gaat worden op het terrein van onder meer wonen, klimaat, stikstof, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat. Hiervoor liggen al de nodige plannen en voorstellen klaar en het zou schadelijk zijn als 2022 een verloren jaar zou worden.

Noodzaak stabiel kabinet

Het allerbelangrijkste is dat er nu snel een stabiel kabinet komt, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Hoewel het kabinet in de Miljoenennota enkele goede eerste stappen zet om meer te investeren in bijvoorbeeld klimaat en wonen staat het meeste beleid vrijwel stil. Voor de grote vraagstukken waar ons land voor staat is honderd miljoen per jaar voor het woningvraagstuk en 400 miljoen per jaar voor het klimaat onvoldoende. Bovendien gebeurt aan het meest urgente grote vraagstuk, stikstof, nog niets. Voor alle grote vraagstukken geldt dat we ze niet meer oplossen door te blijven doen ‘hoe we het de afgelopen decennia deden’. De transities naar een nieuwe inrichting van ons land moeten we doordacht vormgeven met oog voor het feit dat iedereen mee moet kunnen doen. Gelukkig liggen er van dat soort plannen vanuit het maatschappelijk middenveld. Maar wat nu dringend nodig is, is een kabinet. Een stabiel kabinet.’

 

Arbeidsmarkt aanpakken

Komend jaar staat in het teken van herstel en groei. Één van de voorwaarden daarvoor is dat bedrijven genoeg mensen hebben. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om gericht beleid. Zo moet het aantrekkelijker worden om te gaan werken én om meer te werken. Ook moet de productiviteit omhoog met extra investeringen in innovatie en digitalisering. Er zijn zorgen over de lasten voor bedrijven en hernieuwde plannen op dat terrein. Zo stijgen de lasten voor ondernemers komend jaar naar verwachting met ruim een miljard euro. 

 

Geld voor verduurzaming

Volgens de ondernemersorganisaties bevat de nieuwe Rijksbegroting weinig echte verrassingen. Goed is dat het kabinet in elk geval wel al extra geld uittrekt voor nieuwe duurzame energieprojecten (waterstof, warmte, etc) en dat er meer hulp komt bij onrendabele investeringen (SDE++) en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ook wordt extra geld vrijgemaakt voor de aanschaf van duurzame bestelauto’s voor bijvoorbeeld het mkb. Hier pleiten de ondernemersorganisaties al langer voor als onderdeel van hun bredere Klimaatpakket. Een andere positieve stap in de Prinsjesdagstukken is het extra geld (€ 300 miljoen) dat beschikbaar komt voor innovatie en Europese innovatieve projecten (IPCEI’s).

De ondernemersorganisaties wijzen er op dat het begrotingsbeleid de komende jaren zo moet worden aangepast dat er meer van dit soort productieve investeringen kunnen plaatsvinden in zaken als verduurzaming, het onderwijs, wetenschap en innovatie. ‘Alleen zo maken we het land klaar voor de toekomst en de staatsschuld kan het hebben.’

 

De eerste reactie van VNO-NCW en MKB-Nederland en een uitgebreide eerste analyse van de maatregelen vindt u hier.

Lees meer
Nieuwsbrief
21-09-2021
Prinsjesdag-nieuwsbrief 2021
Deze publicatie bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor komend jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals vandaag, Prinsjesdag 2021, door het kabinet bekendgemaakt.