Ondernemingsklimaat

Een sterke economie in een concurrerende omgeving kan niet zonder een goed fiscaal vestigingsklimaat. Nederland kent, als klein land met relatief veel multinationals, van oudsher een goed ondersteunend fiscaal beleid, waardoor export met en investeringen in andere landen mogelijk werden. Behoud en versterking van dit vestigingsklimaat is van groot belang voor onze economie. Pogingen van de Europese Commissie en de OESO om het internationale fiscale systeem te versterken, krijgen de steun van VNO-NCW en hoeven het Nederlandse vestigingsklimaat niet te schaden.

Concurrerend fiscaal vestigingsklimaat

Wij dringen aan en hebben ook steeds aangedrongen op een concurrerend fiscaal vestigingsklimaat als belangrijke factor voor economische ontwikkeling. Dit betekent dat in de huidige mondiale, sterk competitieve economie de aandacht voortdurend gericht moet zijn op internationale ontwikkelingen en de verbetering van de publieke aanbodfactoren, waaronder niet in de laatste plaats het fiscale vestigingsklimaat.

 

Aanpassen vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is weliswaar qua opbrengst niet de belangrijkste belasting in Nederland, maar als factor in het vestigingsklimaat is deze belasting van groot belang. Dat betekent dat Nederland zich steeds goed bewust moet zijn dat nationale aanpassingen van de vennootschapsbelasting grote gevolgen kunnen hebben voor de internationale positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats. Sterker nog, aangezien een aantal andere landen hun vennootschapsbelasting stelselmatig aan het verbeteren is, loopt Nederland het gevaar ook terrein te verliezen als de vennootschapsbelasting de komende jaren ongewijzigd zou blijven.

 

Belastingsysteem in geheel verbeteren

Het is van belang dat Nederland steeds zijn relatieve positie ten opzichte van andere landen in de gaten houdt, adequaat reageert op de ontwikkelingen in het buitenland en steeds actief het eigen belastingsysteem in zijn geheel verbetert. Nederland is dus ook in dit opzicht nooit 'af'.

 
Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.