Interne markt

Een vrije markt van personen, goederen, diensten, kapitaal en kennis is voor Europese burgers en ondernemers van cruciaal belang. De interne markt heeft veel extra welvaart gecreëerd, maar toch wordt het potentieel nog te weinig benut. Europees onderzoek laat zien dat er nog zeker 800 miljard welvaartswinst te boeken is. Of het nu gaat om btw-heffing, transport, diensten of de arbeidsmobiliteit binnen Europa: er liggen tal van kansen om de interne markt en daarmee de Europese economie te versterken.

Vrije markt van personen, goederen, diensten, kapitaal en kennis

Een vrije markt van personen, goederen, diensten, kapitaal en kennis is voor ondernemers essentieel. Daarom moet de Europese interne markt verder versterkt worden. Daarbij gaat het allereerst om een goede implementatie en handhaving van bestaande regels. Daarnaast valt er veel te verbeteren, bijvoorbeeld het makkelijker maken van de btw-heffing. Ook valt er nog veel winst te boeken bij transport en infrastructuur, bijvoorbeeld via efficiëntere vliegroutes, met als bijkomend voordeel minder CO2-uitstoot. Ook de logistieke efficiency op weg en spoor valt duidelijk te verbeteren.

 

Nog veel winst te halen bij dienstenrichtlijn

Er is nog veel winst te behalen bij de dienstenrichtlijn. Een structurele oplossing voor het niet goed werken van de Europese dienstenmarkt is de invoering van het land-van-oorsprong principe, waarbij de wetten en regels van het land van oorsprong gelden. Een andere mogelijkheid is harmonisatie op Europees niveau van regels voor veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Ook zou de dienstenrichtlijn verbreed kunnen worden naar andere sectoren zoals de uitzendbranche, beveiliging en gezondheidszorg. Eén Europese digitale markt zal bijdragen aan de groei.

 

Internationaal talent proactief werven

Tenslotte is het essentieel dat er meer grensoverschrijdende mobiliteit komt. Om het innovatie- en vernieuwingsvermogen van Europa veilig te stellen moet Europa inzetten op een proactieve wervingsstrategie voor internationaal talent. Het moet voor hoogopgeleide kenniswerkers makkelijker worden om in heel Europa te werken. Daarvoor moet de zogenoemde Blue Card richtlijn aangepast en verbeterd worden.

 

Brexit leidt tot rompslomp en kosten

31 Oktober zal het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treden. Een besluit met negatieve gevolgen voor de Nederlandse handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk. Met name als het niet lukt om tot een Brexit-deal te komen, zal onze handel hiervan nadeel ondervinden. Ondernemers zullen rekening moeten houden met ingewikkelde douane procedures, langere vervoerstijden, meer controles, administratieve rompslomp en hogere kosten. Vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland zetten wij in op het bereiken van een goede toekomstige handelsovereenkomst met het VK om de schade voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast lichten wij actief het bedrijfsleven voor over de gevolgen van Brexit en de wijzen waarop men zich kan voorbereiden, o.a. via de portal www.hulpbijbrexit.nl.

 
Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.