Fraude

Fraude is van alle tijden. Dit digitale tijdperk biedt fraudeurs echter een veelvoud aan mogelijkheden om ondernemers te benadelen. De meest voorzichtige optelsom komt uit op circa 4 miljard euro schade door fraude op jaarbasis, dat is 10 miljoen euro per dag. Fraude kent veel vormen en er komen steeds nieuwe variaties bij. Denk aan identiteitsfraude (zowel van personen als bedrijfswebsites of mailadressen), spookfacturen, faillissementsfraude en cyberfraude.

Delen van informatie

Om deze (nieuwe) vormen van criminaliteit tegen te gaan, is - naast opletten en gezonde argwaan door ondernemers zelf - intensivering van de publiek-private samenwerking essentieel. Ook is het van belang dat de Autoriteit Persoonsgegevens meewerkt om informatie delen mogelijk te maken. Dit gebeurt in het Verenigd Koninkrijk waardoor op jaarbasis al enkele miljarden schade wordt voorkomen.

 

Fraudehelpdesk

Voor advies, voorbeelden en informatie kunnen ondernemers terecht bij de Fraudehelpdesk. Vooraf informeren bij de helpdesk, ook bij geringe twijfel, heeft al veel schade voorkomen. Met slachtoffers wordt meegedacht over het beperken van schade en het doen van aangifte. Of er wordt verwezen naar een partij die daarbij kan ondersteunen.

 

Failissementsfraude

Vertrouw je een bedrijf of order niet, dan kun je ook rondvragen in je netwerk of via google zoeken naar informatie. Wees op je hoede bij aanbieders die slechts beschikken over een 06-nummer of een e-mailadres zonder eigen domeinnaam. Websites of e-mailberichten vol spelfouten zijn uiteraard geen goed teken, al nemen dergelijke verschijnselen af en groeit de 'professionaliteit' hierin. Als aanbiedingen te goed klinken om waar te zijn, dan is dat meestal zo. Gebruik bronnen als Fraudehelpdesk, Kamer van Koophandel, zoeken op internet en collega-ondernemers voor meer zekerheid - dat is geen overbodige luxe. Informatie over faillissementsfraude, waar ook veel ondernemers te lijden van hebben, is te vinden op de standpuntpagina Faillissement.

 
Lees meer