Criminaliteitspreventie

Welke soorten criminaliteit zijn er? Criminaliteit verandert: vroeger had je vooral overvallen, nu is er juist veel online criminaliteit (cybercrime). Elk jaar worden ondernemers voor miljarden euro’s opgelicht. Het is belangrijk om zulke criminaliteit te voorkomen. Sommige bedrijven zijn kwetsbaar voor bedrog. Als een bedrijf bijvoorbeeld financiële problemen heeft, kan een crimineel aanbieden om te ‘helpen’. Dit is dan geen echte hulp, maar de crimineel wil dan misschien je loods gebruiken om goederen in op te slaan. De georganiseerde misdaad bedenkt steeds nieuwe manieren om anderen te gebruiken voor hun illegale zaken. Het kan ook gebeuren dat een crimineel dreigt om iets kapot te maken als je niet naar hem luistert. Dan wordt een ondernemer gedwongen om iets te doen wat hij of zij eigenlijk niet wil. Dat heet afpersing. Ondernemers die hiermee te maken krijgen, kunnen de vertrouwenslijn bellen. Als je belt kun je hulp en advies krijgen.

Waarom inzetten op preventie criminaliteit? 

 

Door criminaliteit kunnen bedrijven in Nederland minder goed groeien. En zij zorgt natuurlijk ook voor veel pijn en verdriet bij ondernemers en bij hun medewerkers. Omdat politie en justitie weinig geld en mensen hebben, worden niet alle aangiftes onderzocht en worden criminelen niet altijd gepakt. Daarom is het belangrijk dat de overheid en het bedrijfsleven goed met elkaar samenwerken om criminaliteit te voorkomen. De overheid kan bedrijven helpen bij criminaliteitspreventie met kennis over criminaliteit. In het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing spreken bedrijfsleven en overheid elkaar over ondermijning, fraude, cybercrime, afpersing, winkeldiefstallen en andere vormen van criminaliteit.  

 

Wat is ondermijning?

 
Bij ondermijning maken criminelen (de onderwereld) gebruik van anderen (de bovenwereld), bijvoorbeeld om geld wit te wassen. Als criminelen te veel invloed krijgen, verliezen we het vertrouwen in de samenleving en voelt niemand zich meer veilig. Het is belangrijk dat overheid en bedrijven samenwerken om ondermijning tegen te gaan, en onze samenleving veilig en eerlijk te houden. Dus ook daarom is criminaliteitspreventie van belang.  

 

 
Lees meer
Rapport
Krachten gebundeld
18-04-2024
Krachten gebundeld
De aanpak van witwassen schiet te kort. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het anders kan en anders moet. Zij hebben daarvoor een actieplan opgesteld, dat ze graag samen met de overheid en andere betrokken partijen willen uitvoeren.