Biodiversiteit en stikstofbeleid

Nederland heeft regels (biodiversiteitsbeleid) om plant- en diersoorten te beschermen en om de kwaliteit van de natuur te verbeteren. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden waar plant- en diersoorten worden beschermd. Dit is goed voor de biodiversiteit (rijkdom aan soorten). Veel natuurgebieden hebben last van de effecten van stikstof. Daardoor komen bepaalde dieren en planten in gevaar. Stikstof is op zich niet schadelijk, maar chemische verbindingen van stikstof wel, zoals stikstofoxiden en ammoniak. Deze stoffen worden uitgestoten door auto’s, fabrieken en boerderijen. De uitstoot komt uiteindelijk weer op de grond terecht. Dit heet stikstofdepositie en is slecht voor de biodiversiteit. 

Wat is het stikstofbeleid van de overheid? 


Natuur is belangrijk en prettig in je omgeving. Maar Nederland is een dichtbevolkt land en er moeten ook woningen worden gebouwd. Een paar jaar geleden wilde de overheid het stikstofprobleem oplossen met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Met dit plan konden mensen makkelijker een vergunning krijgen voor het bouwen van wegen, huizen en nieuwe stallen. Maar de Raad van State was het in 2019 niet eens met deze aanpak. Sindsdien liggen veel bouwactiviteiten stil, want als ergens stikstof bij vrijkomt, krijg je geen vergunning. Het gaat om bedrijfsactiviteiten, maar ook om dijkverzwaringen, windmolenparken, wegen en woonwijken. Dit gaat allemaal niet door nu. Dus is er nieuw stikstofbeleid nodig.   

 

Hoe stikstof verminderen en biodiversiteit verbeteren? 

Werkgevers en natuurorganisaties hebben in 2021 zelf een plan gemaakt om beter samen te werken: Een duurzaam evenwicht. Zij willen dat er stikstofbeleid komt met plannen voor de boeren en voor de natuur. Er is 25 miljard euro om bedrijven die veel stikstofoxiden uitstoten, te helpen om het anders te doen. Werkgevers willen ook dat de juridische problemen worden aangepakt, want nu kunnen er geen nieuwe vergunningen worden gegeven. In een brief aan minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof leggen de werkgevers uit hoe dat kan. Zo kunnen we in Nederland beter naar de kwaliteit van de natuur als geheel kijken en niet naar stikstof alleen. Bij vergunningen kunnen we beter aan een ecoloog vragen hoe het met de natuur gaat dan het te berekenen met een computer. 

 

Ook bij nieuwe Europese wetten over biodiversiteit is een goede balans tussen natuur en menselijke activiteit (woningbouw bijvoorbeeld) belangrijk. Het vinden van die balans zal in elk land in Europa anders gaan. Werkgeversorganisaties vinden het belangrijk dat bedrijven weten waar ze aan toe zijn bij de nieuwe regels.  

 
Lees meer
Brochure
Bilderbergspecial 2024 Dealen met dilemma's
26-01-2024
Forum special Bilderberg 2024: Dealen met dilemma's
Dilemma's, wie heeft er niet mee te maken? Als ondernemer, politicus, ceo, ngo, bestuurder, vakbondsvertegenwoordiger of gewoon mens. Het gaat vaak om ingewikkelde morele afwegingen en kiezen uit twee kwaden. Haalt een ondernemer grondstoffen uit een conflictgebied? Hoe gaat een universiteitsbestuurder om met weerstand tegen het samenwerken met bedrijven? Produceert een familiebedrijf toch spullen voor ons leger omdat het oorlog is op ons continent en we niet meer blind op de VS kunnen varen? Of wat als je bij een hack moet kiezen tussen criminaliteit faciliteren en je bedrijf platleggen?