Vitaal Bedrijf

19-10-2019

Een gezonde levensstijl zorgt voor meer energie op de werkvloer. Het loont dus enorm voor zowel werkenden als werkgevers om bewust om te gaan met vitaliteit en gezondheid. Een vitale leefstijl is primair een zaak van werkenden, maar ook werkgevers kunnen er een belangrijke bijdrage aan leveren door vitaliteit te stimuleren en faciliteren. Samen met het ministerie van VWS zijn VNO-NCW en MKB-Nederland daarom het project Vitaal Bedrijf gestart.

Waarom vitaliteit, activiteit en gezondheid bevorderen op het werk

Een gezonde levensstijl zorgt voor meer energie op de werkvloer. Wie meer beweegt, gezonder eet en bijvoorbeeld stopt met roken, houdt het werken langer vol en heeft een grotere kans op gezonde levensjaren na pensionering. 

 

Rond de onderwerpen 'gezonde scholen', 'gezonde kinderopvanglocaties' en 'jongeren op gezond gewicht' is er een landelijk, onafhankelijk programma. Dit programma informeert, ondersteunt en erkent de inspanningen om de gezondheid in het onderwijs, kinderopvang en onder jongeren te vergroten. Voor bedrijven en sectoren bestond dat nog niet. Er ontbrak een centraal informatiepunt dat de kennis uit verschillende bedrijven en sectoren bijeenbrengt en een menukaart biedt van effectieve interventies voor het stimuleren van gezondheid en vitaliteit op het werk. Ook was er nog geen onafhankelijke toetsing en erkenning van de vitaliteitsaanpak die bedrijven en branches inzetten voor werknemers. Daar komt verandering met het programma Nederland Onderneemt Vitaal!

Ambities voor Vitaal Bedrijf

Het programma richt zich op zoveel mogelijk bedrijven en organisaties om onder de noemer 'Vitaal Bedrijf' integraal en structureel te werken aan een gezonde leefstijl van werkenden om daarmee veel gezondheidswinst te realiseren. Vitaal Bedrijf zet zich in voor deskundigheidsbevordering en de doorontwikkeling van een effectieve vitaliteitsaanpak in ondernemingen en organisaties. We stimuleren de inzet van goed beschreven en wetenschappelijk bewezen interventies die de gezondheid en vitaliteit van werknemers behouden en bevorderen.

 

NB: dit project wordt uitgevoerd door de stichting NL Onderneemt Maatschappelijk!