Perspectief op Werk: betere matches op de arbeidsmarkt

03-06-2021

Perspectief op Werk is een project van werkgevers, overheid en onderwijs. Het doel is om meer mensen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Alle 35 arbeidsmarktregio’s hebben hiervoor een actieplan gemaakt. Projectleider Heleen Roossien vertelt.

 

Waarom was Perspectief op Werk nodig?

‘Het initiatief is tweeënhalf jaar geleden genomen door VNO-NCW en MKB-Nederland. Werkgevers zaten te springen om medewerkers, terwijl talloze mensen die willen en kunnen werken, aan de zijlijn stonden. Het lukte dus niet altijd om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dat is doodzonde, zowel voor bedrijven als voor de mensen in kwestie. Met dit project wilden VNO-NCW en MKB-Nederland en het ministerie van SZW de matching verbeteren. Inmiddels zijn ook het ministerie van OCW, gemeenten, UWV, SBB en onderwijsinstellingen aangesloten. Perspectief op Werk is gericht op een brede doelgroep: niet alleen mensen met een arbeidsbeperking, maar bijvoorbeeld ook bijstandsgerechtigden en WW’ers.’

 

Hoe pakken jullie dit aan?

‘In Nederland is de arbeidsmarkt verdeeld in 35 regio’s en dat is niet voor niets. In de ene regio is immers meer en andersoortige werkgelegenheid dan in de andere. Daarom hebben overheid, werkgevers en onderwijs in iedere regio een eigen actieplan opgesteld, met daarin concrete activiteiten. Die zijn erop gericht dat gemeenten en UWV de kandidaten in hun bestand in beeld brengen, het onderwijs routes voor bij- en omscholing ontwikkelt en dat werkgevers bereid zijn om iedereen die werkfit en gemotiveerd is, een baan of leerwerkplek aan te bieden. Het kabinet heeft voor elke arbeidsmarktregio twee keer 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.’

 

De werkgeversdienstverlening kan ook beter, staat in de meeste plannen te lezen.

‘Klopt. Feit is dat veel werkgevers van goede wil zijn, maar vaak stranden in de bureaucratie van gemeenten en UWV. Zeker als het gaat om het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De regels, doelgroepen en voorzieningen verschillen van gemeente tot gemeente. Harmonisering van de regels staat bovenaan de wensenlijst van werkgevers.’

 

Wat is het vernieuwende aan het project?

‘Tot nu toe werkten veel partijen op eigen houtje aan hun arbeidsmarktbeleid en arbeidsbemiddeling. Perspectief op Werkt stroomlijnt hun inspanningen, stimuleert publiek-private samenwerking en maakt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Arbeidsmarktregio’s gaan daardoor daadwerkelijk functioneren als régio – en dat is een positieve ontwikkeling. Ook nieuw is de hands-on benadering van de actieplannen. Geen theorie, maar praktijk, geen instituties, maar werkwijzen.’

 

Wanneer eindigt het?

‘Door corona hebben we enige vertraging opgelopen. Ik verwacht dat de deelnemers in december gaan terugkijken en evalueren. Het is zaak dat we de opgedane kennis breed delen. Zo zijn we momenteel een aantal blauwdrukken aan het schrijven van goede praktijkvoorbeelden van samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan een project waarbij ondernemers ondernemers helpen bij allerlei zakelijke kwesties. Of aan vouchers voor werkgevers, die het risico verkleinen om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Dit kost relatief weinig, maar levert veel op.’