Het nieuws

receptionisten-werk
08-06-2023

‘Zie werk vaker als een centraal onderdeel van het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen.’

terras-ondernemers
05-06-2023

Driekwart van de bedrijven kan de hogere kosten voor onder andere grondstoffen, energie en lonen niet doorberekenen aan hun klanten.

18-03-2022

Van 21 t/m 24 maart is er een handelsmissie in het teken van water, duurzame energie en circulaire economie met een delegatie met minister Liesje Schreinmacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in Abu Dhabi en Dubai. De missie zal voor een groot gedeelte plaatsvinden op en rondom de Expo 2020 Dubai.

17-03-2022

Er is met de coronasteunmaatregelen veel gerealiseerd voor ondernemers. Toch zijn er nog steeds groepen die níet worden geholpen door de maatregelen.

15-03-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat het kabinet volgende week eindelijk, na twee jaar, een streep zet door alle coronabeperkingen voor sectoren. Ze zijn echter teleurgesteld dat de quarantaineregels niet verder worden verruimd. Nog steeds zitten veel mensen onnodig ‘ziek’ thuis, wat voor bedrijven problemen oplevert om de bezetting rond te krijgen. De ondernemingsorganisaties hadden in dit stadium verwacht dat de quarantaineregels zouden worden geschrapt.

14-03-2022

‘Cybersecurity wordt steeds meer bepalend voor de continuïteit van bedrijven’, zegt Fox-IT-ceo Inge Bryan in een interview.

14-03-2022

‘Het Europese doel van 50% groene waterstof in 2030 is haalbaar. Maar dit vraagt wel dat we vanaf nu werkelijk alle zeilen bijzetten, intensief samenwerken tussen overheid en bedrijfsleven en morgen al kunnen beginnen. Ook is flink extra wind op zee (5 GW) nodig om het mogelijk te maken. Zeker nu de vraag naar groene waterstof naar verwachting alleen maar verder gaat toenemen.’

10-03-2022

‘Het is goed dat het CPB waarschuwt voor de onzekere economische situatie door de oorlog in Oekraïne'.

07-03-2022

De Stichting van de Arbeid heeft vandaag de handreiking Zwangerschap en werk aangeboden aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van Internationale Vrouwendag op 8

07-03-2022

Het kabinet moet structureel geld vrijmaken voor de bescherming van het bedrijfsleven tegen cyberdreigingen, waardoor het volop wordt geraakt. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer, die deze week debatteert over de hoofdlijnen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

02-03-2022

'Bedrijven met vestigingen in Rusland worstelen met de vraag of ze hun activiteiten die buiten de sancties vallen moeten staken of niet.' Dat zei VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen vanmiddag tijdens een online ledenbijeenkomst van VNO-NCW en MKB-Nederland over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

01-03-2022

Gemeenten kunnen en moeten meer doen voor hun ondernemers. Dat zeggen voorzitters Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-Nederland vandaag in het Algemeen Dagblad. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben zij een brief gestuurd naar lokale lijsttrekkers met onderwerpen waar gemeentebesturen de komende jaren extra aandacht voor zouden moeten hebben.

25-02-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland: Ondernemers vooral bezorgd over medewerkers en energieprijzen door oorlog Oekraïne.

24-02-2022

‘Het is goed dat er een concreet voorstel ligt vanuit de Europese Commissie om kinderarbeid en zaken als milieuvervuiling wereldwijd terug te dringen in sectoren en ketens.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de langverwachte voorstellen van de Commissie.

18-02-2022

Stel de verplichte inschrijving van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) in het zogeheten UBO-register uit in afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van een in een UBO-zaak genomen conclusie van advocaat-generaal Pitruzella bij dat hof.

17-02-2022

BP Nederland-ceo Karen de Lathouder wil aan de slag met de energietransitie op haar raffinaderij, maar maakt zich zorgen over het tekort aan technici.

16-02-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de steun van de Tweede Kamer voor meer regie van de overheid op de bouw van data- en distributiecentra. Gisteren stemde het parlement over een motie van Van Esch (Partij voor de Dieren) en Simons (BIJ1). Het belang van efficiënte logistieke diensten en goede datahubs voor de brede welvaart in Nederland wordt ook door de Kamer ingezien. Maar zaak is volgens de Tweede Kamer wel de gebouwen die deze faciliteiten bieden, goed doordacht een plek te geven in het landschap en waar mogelijk bestaande faciliteiten efficiënter te gaan gebruiken. Die visie sluit goed aan bij het perspectief van VNO-NCW en MKB-Nederland.

15-02-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het kabinet met ingang van vrijdag de coronamaatregelen vergaand versoepelt en dat bijvoorbeeld ook de regels rond isolatie worden verruimd. Ze zijn wel verbaasd dat sommige laatste stappen in het openen van de economie nog langer op zich laten wachten nu het goed gaat in de zorg. Ze wijzen daarbij op onder meer de nachthoreca, de reisbranche en de evenementensector. Verder is het nu zaak verder vooruit te kijken: naar oplossingen voor de financiële problemen van ondernemers in de getroffen sectoren en naar een goede strategie voor de langere termijn om toekomstige lockdowns te voorkomen.