'Zorgen over Schiphol en verbindingen met de wereld'

17-06-2022

VNO-NCW maakt zich ernstig zorgen over de uitgelekte plannen om het aantal vluchten op Schiphol in de toekomst flink in te perken. 'De combinatie van Schiphol en KLM verbindt ons direct met bijna alle belangrijke economische centra van de wereld. Hiermee is Schiphol vrijwel nog het enige wat ons land aantrekkelijker maakt dan de landen ons heen. Het is een belangrijke reden voor bedrijven om zich hier te vestigen of hun activiteiten hier verder uit te breiden of te verduurzamen.'

 

Krimp Schiphol niet de oplossing

Volgens de ondernemersorganisatie is het daarnaast absoluut noodzakelijk dat de overlast en emissies van Schiphol snel afnemen. 'Daar moet echt versneld werk van worden gemaakt. Maar alleen krimpen is niet het antwoord op deze complexe vraag.' VNO-NCW wijst op het belang van het wereldwijde netwerk van rechtstreekse vluchten van de luchthaven voor onze Nederlandse economie. Nederland verdient meer dan dertig procent van haar welvaart door internationaal zaken te doen.

 

Behoud netwerk voor cruciale investeringen

Het netwerk van frequente directe verbindingen van Schiphol in combinatie met KLM, waardoor mensen en producten snel op hun bestemming komen, is cruciaal. 'Dit zorgt ervoor dat bedrijven ervoor kiezen om belangrijke investeringen juist in ons land te doen. Onder meer op het gebied van research & development, duurzaamheid en de energietransitie. Uit onderzoek en uit buitenlandse voorbeelden blijkt dat wanneer een luchthaven flink krimpt je een dergelijk netwerk niet meer terugkrijgt. Daar moeten we dus buitengewoon zorgvuldig mee omgaan. Dit vraagt om verstandig beleid met slimme en duurzame oplossingen, zodat het netwerk met de wereld niet aan waarde inboet.’

 

Verduurzaming versnellen

Volgens de ondernemersorganisatie is het wel zaak de verduurzaming van de luchtvaart te versnellen en de geluidsoverlast flink terug te dringen. 'Zo zorgen we ervoor dat Schiphol zijn belangrijke functie voor de Nederlandse samenleving op een duurzame en toekomstbestendige manier kan behouden.'