‘Zie werk als centraal onderdeel van de oplossing’

08-06-2023

‘Zie werk vaker als een centraal onderdeel van het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen.’ Dat zei Ingrid Thijssen vandaag tijdens het landelijke Divosa-congres voor wethouders en directeuren Sociale Zaken en Werk van gemeenten. ‘Werk zorgt voor sociale contacten, voor deelname aan de samenleving en bijvoorbeeld voor leren. Onderzoek na onderzoek laat dat zien,‘ aldus Thijssen.

 

Banenafspraak

In een keynote speech riep Thijssen de gemeenten op hierin samen met het bedrijfsleven het voortouw te nemen. ‘Met de Banenafspraak hebben we inmiddels 70.000 mensen aan werk geholpen en laten we zien dat het kan. Ook bij het aan de slag helpen van Oekraïners zijn we succesvol geweest en is de helft aan de slag. Nu is het zaak deze ervaringen in te zetten voor de naar schatting half miljoen mensen wiens potentieel om allerlei redenen, en ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, nog altijd onbenut blijft.’

 

Werkenden gelukkiger

Vaak zien we volgens Thijssen dat mensen in bijvoorbeeld de bijstand gevraagd wordt eerst aan hun gezondheid te werken of dat gezocht wordt naar oplossingen voor hun schulden of andere complexe problemen. Terwijl als we, naast andere trajecten, ook beginnen bij werk, dat mensen weer een anker geeft en houvast. ‘Mensen die lang niet werken hebben relatief vaker gezondheidsproblemen, een hogere kans op lichamelijke klachten, depressie en angststoornissen’, zo citeerde Thijssen uit een grootschalige studie onder meer dan 130.000 mensen uit 132 landen.

 

Doelgroep onvoldoende in beeld

In haar speech raamt Thijssen het onbenut potentieel van talent in Nederlandse gemeenten op zo’n half miljoen. Zo zijn er onder jongeren in de leeftijd van 17 tot 25 jaar alleen al 85.000 die niet bezig zijn met een opleiding én niet aan het werk zijn. ‘Je wilt je eigenlijk niet eens een voorstelling maken van waar ze wél mee bezig zijn’, aldus Thijssen. ‘Hoe kan dit in een welvarend land als Nederland?’, vroeg Thijssen zich op het podium hardop af. Ze wees er daarbij ook op dat er zo’n 10 jaar na de introductie van de banenafspraak met het bedrijfsleven bijvoorbeeld nog altijd zo’n 130.000 mensen in deze doelgroep zitten die nog steeds niet naar werk worden begeleid. De voornaamste reden lijkt niet het gebrek aan banen, maar dat deze doelgroep onvoldoende in beeld wordt gebracht bij werkgevers, of dat voor deze mensen beslist wordt dat werken nog niet aan de orde is vanwege andere problemen, terwijl dit juist heel goed samen kan gaan.

 

Mensen begeleiden naar werk

In haar speech gaf Thijssen diverse voorbeelden van ondernemers die graag mensen aan werk willen helpen, maar tegen allerlei bureaucratie aanlopen. Ze sloot haar speech dan ook met de oproep aan gemeenten en gemeentebestuurders om werk niet te zien als sluitstuk van allerlei trajecten met mensen die nu niet aan het werk zijn, maar als centraal onderdeel van de oplossing. Werkgevers op hun beurt moeten in de benen om werk zo aan te passen, zodat mensen in een baan kunnen groeien en door mensen goed te begeleiden.