‘Zero tolerance bij grensoverschrijdend gedrag werkvloer’

21-01-2022

De ontluisterende berichtgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij tv-programma The Voice of Holland onderstreept weer eens dat op de werkvloer glashelder moet zijn wat gepast gedrag is, waar de grenzen liggen en wat er gebeurt als die worden overschreden. ‘Zero tolerance. Iedereen moet zich in elk opzicht en op elk moment veilig voelen op het werk’, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie. ‘En áls het misgaat, moeten medewerkers dat laagdrempelig en in vertrouwen kunnen melden, in de wetenschap dat er ook meteen actie op volgt en zij daar zelf niet de dupe van worden.’

 

In gesprek

De ondernemersorganisaties gaan ervan uit dat de uitzending van het programma BOOS over TVOH ook op de werkvloer het gesprek van de dag is. ‘Het is goed en belangrijk dat werkgevers en werknemers over dit soort zaken open met elkaar in gesprek zijn en mensen zich kunnen en durven uitspreken. Hoe is dat bij ons? Voelt iedereen zich veilig, is het beleid helder? En zo nee, hoe kunnen we dat veranderen?’

Wat VNO-NCW en MKB-Nederland betreft geldt het ‘zero tolerance’ beleid niet alleen voor werknemers, maar ook voor gasten en klanten van een bedrijf. ‘Niet zelden zijn het niet de collega’s maar eerder gasten of klanten die over de schreef gaan. Ook dan moet heel duidelijk zijn wat je als slachtoffer van je werkgever kunt verwachten.’

 

Cultuur

Uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van CNV bleek afgelopen dat niet minder dan 61 procent van de werkende vrouwen en 18 procent van de mannen alleen al te maken heeft gehad met seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden en ander soortgelijk gedrag. VNO-NCW en MKB-Nederland realiseren zich dat zelfs in bedrijven waar procedureel alles goed op orde is, er nog geen garantie is dat dit soort dingen niet gebeurt. ‘Het is de cultuur - ‘joh het was maar een geintje’, die er soms zo ingebakken zit. Dat krijg je er niet snel en makkelijk uit, maar dat moet absoluut wel. Praten hierover helpt. Verder gaat het erom dat iedereen zich bewust is van wat wel en niet kan en dat iedereen binnen het bedrijf leert zijn of haar collega aan te spreken wanneer onverkwikkelijke dingen zich voordoen. Uiteraard heeft de werkgever daar ook een rol.’

 

Voorkomen

De ondernemersorganisaties wijzen erop dat we, in plaats van ‘melden achteraf,’ veel meer toe moeten naar het voorkomen van dit soort zaken. ‘Door erover te praten, door blijvende aandacht, door educatie: in bedrijven, op scholen, in het gezin et cetera. Want dit probleem speelt veel breder in de samenleving.’

 

Verplicht beschermen

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, waaronder seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en uitvoeren. Een vertrouwenspersoon is niet verplicht, maar kan juist wel een belangrijk onderdeel van het beleid zijn. Bij ernstige misdragingen op het werk kan de werknemer zich wenden tot een klachtencommissie. De werkgever is verplicht een klachtencommissie in te stellen; die kan ook op brancheniveau beschikbaar zijn.

 

Meer Informatie

Over grensoverschrijdend gedrag doen helaas nog altijd veel misverstanden de ronde. Wat is gepast en wat niet? Wat is een geintje? En waar moet je allemaal aan denken als bedrijf? Lees deze tips van experts uit onze achterban: Seksuele intimidatie op de werkvloer: zo voorkom je dat als werkgever | VNO-NCW

 

Voor meer informatie over de Arbowet en vertrouwenspersonen: Vertrouwenspersoon | Arboportaal