‘Witwasaanpak schiet tekort door slechte samenwerking overheid ’

11-02-2021

Gebrekkige inhoudelijke samenwerking binnen de overheid is funest voor de aanpak van witwaspraktijken in de vastgoedsector. De overheid neemt poortwachters onvoldoende serieus in hun rol om witwassen te voorkomen. 

 

Dat is de conclusie van het rapport ‘Samen’, opgesteld in opdracht van VNO-NCW en MKB-Nederland. Hierin onderzoekt fraudespecialist en Nyenrode-hoogleraar Bob Hoogenboom de poortwachtersfunctie van notarissen, makelaars en taxateurs bij het voorkomen van witwassen en fraude bij vastgoedtransacties. Die zijn bij wet verplicht om ongebruikelijke transacties te melden.

 

Privacywetgeving

Om criminele activiteiten in de sector te voorkomen en op te sporen is meer samenwerking noodzakelijk – óók met marktpartijen, aldus het rapport. Die samenwerking is de afgelopen decennia weliswaar sterk gegroeid, maar er bestaan nog te veel juridische en bureaucratische barrières die een optimale samenwerking in de weg staan. ‘Een heikel punt is de onmogelijkheid om informatie uit te wisselen. Tussen overheden, maar ook met poortwachters en tussen private partijen onderling’, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Die informatiedeling is met name cruciaal als het gaat om het voorkomen van fraude en witwassen, maar is nu niet mogelijk op grond van de privacywetgeving. ‘Dit rapport onderstreept opnieuw de bittere noodzaak ervan’, aldus beide ondernemingsverenigingen. ‘Criminelen hebben nu teveel vrij spel’.

 

Verdachte transacties

Uit het onderzoek blijkt dat draagvlak om verdachte transacties te melden niet overal even groot is. Poortwachters zouden onder meer bang zijn om in een opsporingsdossier te belanden, en zo het risico te lopen te maken te krijgen met repercussies van criminelen. Ook bestaat er onder makelaars, notarissen en taxateurs frustratie dat ze van de overheid niet terug horen wat er uiteindelijk met hun melding is gebeurd. Zou dat wel gebeuren, dan draagt dat bij aan 'het gevoel om samen te acteren tegen criminelen.'

 

Hier vind je de reactie van Team Locaties, een publiek- private samenwerkingsverband, dat het onderzoek heeft geïnitieerd.