'Wetenschapsbrief laat kansen voor Nederland liggen'

28-01-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een dubbel gevoel bij de maandag verschenen wetenschapsbrief van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. Enerzijds verwelkomen zij extra investeringen voor onder andere impact en talent. Maar beide organisaties vinden ook dat de brief niet de kans aangrijpt om focus mee te geven bij de inzet van die extra middelen. Vooral de inzet van extra middelen bij de Nationale WetenschapsAgenda (NWA) bieden vooraf geen enkele focus en er wordt nauwelijks samenhang gezocht met het bestaande innovatiebeleid.  

 

Versnippering en verwarring

Dit kan leiden tot talloze verschillende potjes, waardoor versnippering en verwarring onder wetenschap en bedrijfsleven dreigt. 'Waar we juist nu de krachten moeten bundelen om uitdagingen als klimaat, veiligheid en gezondheid met succes te kunnen aanpakken. Het is moeilijk te begrijpen waarom multidisciplinariteit een ondergeschikte rol in de wetenschapsbrief heeft gekregen', alsdus VNO-NCW en MKB-Nederland. Om te komen tot integraal en thematisch wetenschaps- en innovatiebeleid roepen VNO-NCW en MKB-Nederland op om hiervoor de kenniscoalitie een voorstel te laten ontwikkelen. Beide organisaties missen verder in de wetenschapsbrief het bevorderen van samenwerking met het bedrijfsleven en dan vooral met het midden- en kleinbedrijf.

 

Topsport

'Wetenschap is als topsport, je hebt focus op kwaliteit en volume nodig. Naast ruimte voor de breedte van onderzoek moet ook gekozen worden om zwaartepunten en massa te creëren', aldus de organisaties in een reactie. De wetenschapsbrief zou nog onvoldoende gebruikmaken van de hefboomfunctie die publieke investeringen hebben op private investeringen. Als overheidsinvesteringen toenemen, zullen private investeringen eveneens toenemen. Maar dat vraagt wel de juiste randvoorwaarden en daar schort het aan.

 

Wetenschapsbrief

Tot slot vragen de ondernemersorganisaties aandacht voor de zorgvuldige invulling van de open science benadering waarin kansen en de uitdagingen worden meegenomen. Nederland is hierin koploper maar er is aandacht nodig voor bijvoorbeeld de impact op de wetenschapswereld zelf, privacy, publiek-private samenwerking en de geo-politieke dimensie. Dat laatste speelt zeker een rol bij de ontwikkelingen van specifieke technologieën waar Nederland de boot lijkt te gaan missen. Dit vraagt nadrukkelijk om een duidelijke nationale strategie op dit soort doorbraaktechnologie.