Werkgevers blij met instemming FNV en CNV met pensioenakkoord

15-06-2019

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn verheugd dat de leden en het ledenparlement van de FNV zojuist hebben ingestemd met het pensioenakkoord. Ook de achterban van CNV heeft in grote meerderheid (79 procent) voor het pensioenakkoord gestemd. 'We hebben een goed akkoord voor een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. We geven mensen vertrouwen hoe we met de pensioenen en de oudedagsvoorziening omgaan en het stelsel wordt eerlijker, transparanter en persoonlijker.' 

 

Belangrijke investeringen in sociale infrastructuur

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland constateren dat het kabinet aanzienlijke middelen heeft vrijgemaakt om de AOW-leeftijd minder snel te laten oplopen en om mensen met zwaar werk eerder te kunnen laten stoppen. 'Dit zijn belangrijke investeringen in de sociale infrastructuur van Nederland. Met elkaar moeten we zorgen dat we de economie concurrerend houden om dat te kunnen dragen.'

 

Snelle en zorgvuldige uitvoering afspraken

'Nu komt het aan op snelle en zorgvuldige uitvoering van de gemaakte afspraken vanuit de stuurgroep van vakbonden, werkgevers en overheid, zodat mensen - ook diegenen die kritisch zijn over het akkoord - snel het verschil en de positieve effecten gaan merken', aldus de ondernemingsorganisaties.