‘Verlenging Techleap belangrijk voor sterk startup en scaleup-klimaat’

12-05-2023

VNO-NCW vindt het positief dat het kabinet het aanjaagprogramma voor start- en scalups Techleap.nl met drie jaar verlengt tot 2026. ‘De continuering van Techleap.nl is ontzettend belangrijk voor de verdere ontwikkeling van Nederlandse start- en scaleups. Het is daarbij goed dat er meer focus wordt aangebracht op het gebied van deeptech en dat de techsector zelf een grotere rol krijgt als aanjager.’

 

Belangrijke samenwerkingspartner

Techleap is voor VNO-NCW een belangrijke samenwerkingspartner bij het creëren van de juiste randvoorwaarden om onze gezamenlijke ambitie te realiseren om ons startup ecosysteem tot de top 5 van de wereld te laten horen. ‘Techleap heeft door middel van verschillende programma’s, cursussen en onderzoeken de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in het op de kaart zetten van ons innovatieve startupsysteem in het binnen- en buitenland’, aldus de ondernemersorganisatie.’

 

Blijven werken aan ontwikkeling techsector

‘Kennis en innovatie zijn onze belangrijkste economische grondstoffen en cruciaal voor onze economie en de grote transities waar we voor staan – zoals de energietransitie en digitalisering. Onze startups en scaleups geven zuurstof aan innovaties die deze transities mogelijk maken. Mede door verschillende publieke initiatieven zoals Techleap.nl heeft het Nederlandse startup en scaleup-klimaat zich sinds 2012 aanzienlijk verbeterd. Tegelijkertijd lopen innovatieve startups en scaleups structureel tegen een aantal hardnekkige problemen aan zoals het aantrekken van talent, voldoende financiering en knellende wet- en regelgeving. En dat is zonde want hierdoor lopen we belangrijke toegevoegde economische waarde mis. Daarom is het belangrijk dat we hier de komende jaren aan blijven werken en Techleap kan hier gezamenlijk met de techsector een belangrijke rol in spelen.’

 

Belang voldoende capaciteiten en middelen

Voor de verdere ontwikkeling van startup en scaleups is het volgende de ondernemersorganisatie wel van belang dat er in Nederland een aanjagende partij blijft met voldoende middelen en capaciteiten. ‘We zijn daarom benieuwd naar de reactie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op het evaluatierapport en de verdere concrete invulling van het programma.’