Uitspraak Raad van State houdt klimaatdoelen levend

16-08-2023

Het belangrijke klimaatproject Porthos mag doorgaan van de Raad van State. Vandaag oordeelde de hoogste bestuursrechter dat de minieme uitstoot van stikstof die vrijkomt bij de bouw van het project, niet leidt tot significante verslechtering van de natuur. ‘De uitspraak van de Raad van State houdt onze klimaatdoelen levend en hiermee is een belangrijke horde genomen voor het realiseren van onze klimaatdoelstellingen’, aldus ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de uitspraak.

 

CCS essentieel voor klimaatbeleid

Porthos is een megaproject in de Rotterdamse haven, waarbij CO2 in een leeg gasveld voor de kust wordt opgevangen. ‘Alleen al het Porthos klimaatproject zorgt ervoor dat jaarlijks 2,5 miljard kilo aan CO2 niet de atmosfeer in gaat – wat neer komt op zo’n 10% van het totale klimaatdoel voor de industrie. De afvang en opslag van CO2 (ook wel ‘Carbon Capture and Storage (CCS)’ genoemd) is daarmee een essentieel onderdeel van ons Nederlands klimaatbeleid. Zonder deze mogelijkheid zouden onze klimaatdoelen voor 2030 (55 procent minder CO2-uitstoot) simpelweg onhaalbaar worden’, aldus beide organisaties.

 

Uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren

Na deze belangrijke horde voor de continuering van ons klimaatbeleid, draait het volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nu maar om één ding: uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren. ‘Alle maatregelen die nodig zijn op het gebied van de energietransitie zijn bekend (het klimaatakkoord en het klimaatpakket van 26 april 2023). We zitten nu in de fase van doen. Bedrijven staan in de startblokken om hier zo snel mogelijk werk van te maken.’