‘Structureel geld nodig voor cyberweerbaarheid bedrijfsleven’

07-03-2022

Het kabinet moet structureel geld vrijmaken voor de bescherming van het bedrijfsleven tegen cyberdreigingen, waardoor het volop wordt geraakt. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer, die deze week debatteert over de hoofdlijnen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Cyberdreiging Rusland

Nodig is volgens de ondernemingsorganisaties dat bedrijven gevraagd en ongevraagd worden geïnformeerd over digitale kwetsbaarheden in hun systemen en over hacks. Ook moet met name het mkb worden ondersteund in de verbetering van hun cyberweerbaarheid. De cyberweerbaarheid van het mkb is al langer een punt van zorg. De huidige cyberdreiging vanuit Rusland maakt het probleem alleen maar urgenter.

 

Geen aandacht

In het coalitieakkoord is er terecht veel aandacht voor cybersecurity en worden de noodzaak van betere bescherming van bedrijven en vitale infrastructuur expliciet als speerpunt genoemd. In de hoofdlijnenbrief van Justitie en Veiligheid is echter geen enkele aandacht voor de bescherming van de belangen van het brede bedrijfsleven. Die onbalans moet worden hersteld, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Digital Trust Center

De ondernemingsorganisaties pleiten onder meer voor snelle uitbreiding van de dienstverlening zoals die wordt verleend door het Digital Trust Center, dat ondernemers helpt met advies en tools om veilig digitaal te ondernemen. ‘Natuurlijk moeten bedrijven zelf aan de slag met de verhoging van hun cyberweerbaarheid, maar zeker in het mkb is ondersteuning daarbij hard nodig.