Steun ondernemersorganisaties voor aanpak kwetsbare stedelijke gebieden

26-05-2021

De oproep van 15 burgemeesters om een nationaal programma op te zetten voor de aanpak van kwetsbare stedelijke gebieden verdient de steun van een nieuw kabinet. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Volgens de ondernemingsorganisaties is een succesvolle aanpak van deze gebieden - waar zo’n één miljoen mensen wonen - in ons aller belang, omdat anders de kansenongelijkheid blijft toenemen en talent verloren gaat. Ook kunnen de leefbaarheid, het ondernemingsklimaat en de veiligheid in wijken verder verslechteren, met alle gevolgen voor de samenleving op lange termijn.

 

Kansenongelijkheid tegengaan

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen: ‘De ambities van de burgemeesters sluiten naadloos aan op onze nieuwe koers Ondernemen voor brede welvaart’, waarin het terugdringen van de groeiende kansenongelijkheid een hoofdrol speelt. Ook gebeuren er vaak al mooie dingen door ondernemers in deze wijken die het verdienen om verder opgeschaald te worden. Graag zetten we hier met de burgemeesters en andere maatschappelijke partners de schouders onder de komende jaren om zo te zorgen voor echte brede welvaart op lange termijn.’

 

Bergen verzetten

MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof: ‘Ondernemers in de wijken, bewoners, gemeenten en bijvoorbeeld woningcorporaties kunnen samen bergen verzetten als het beleid ook nationaal wordt ondersteund, en we de verkokering tussen beleidsterreinen zoals onderwijs, werk en wonen, doorbreken. De ervaringen in Rotterdam laten dit mooi zien met goede resultaten, zoals minder schooluitval en mensen die vanuit de bijstand weer met succes actief worden op de arbeidsmarkt. Daarom steunen wij dit initiatief met onze regionale verenigingen en ondernemers van harte, en werken we er graag aan mee.’