SER: Maak kinderopvang toegankelijk, betaalbaar en eenvoudig

10-06-2021

De Sociaal-Economische Raad adviseert het nieuwe kabinet om een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen kinderopvang per week voor alle jonge kinderen te realiseren. In de kinderopvangtoeslag komt dan de eis dat ouders moeten werken te vervallen, allereerst voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Daarna moet ook voor kinderen van 4 tot 13 jaar een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen kinderopvang per week worden gerealiseerd. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland blijft de flexibiliteit van de kinderopvangorganisaties behouden waardoor ondernemerschap kan floreren. 'De kracht en kwaliteit van het huidige stelsel worden goed onderkend en het SER-advies schetst ambitieuze stappen die uitvoerbaar, haalbaar en realistisch zijn.'

 

Van belang voor arbeidsparticipatie

Volgens de sociale partners is de kinderopvang, waaronder de buitenschoolse opvang (BSO), van groot belang voor de arbeidsparticipatie van ouders en het combineren van arbeid en zorg. Ook levert kinderopvang een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Kinderopvang moet dus van goede kwaliteit zijn, toegankelijk voor alle kinderen, betaalbaar voor alle ouders en eenvoudig van opzet.

 

Nieuwe financieringsstelsel

De SER stelt voor kinderopvang beter betaalbaar te maken vooral voor de lage en de middeninkomens en de financiering van kinderopvang te vereenvoudigen. Het ontzorgen van ouders staat daarbij voorop. Door deze verandering in maatschappelijke functie is volgens de raad een relatief hogere bijdrage van de overheid noodzakelijk. In een nieuw financieringsstelsel kan bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag rechtstreeks worden overgemaakt aan de kinderopvangorganisaties.

 

Ruimte voor ondernemerschap

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het belangrijk dat ook bij een nieuwe wijzen van financiering ruimte moet worden geboden aan ondernemerschap en differentiatie van het aanbod in stand moet worden gehouden. ‘De flexibiliteit van de kinderopvang voor werkende ouders is gebaat bij ondernemerschap. We kennen nu een divers aanbod van commerciële aanbieders, not for profit, gastouders en peuterspeelzalen, die ieder een eigen deel van de markt van werkende ouders bedient. Het bevordert ook innovatie met diensten aan ouders en passend aanbod voor kinderen. Waar het onderwijs weinig flexibel is wat schooltijden betreft, biedt de kinderopvang wel de noodzakelijke flexibiliteit.’ Het SER-advies biedt volgens de ondernemingsorganisaties toegevoegde waarde voor zowel kinderen, ouders en de kinderopvangorganisaties. 'We hopen dan ook dat het nieuwe kabinet het advies overneemt.'