SCP legt vinger op zere plek bij evaluatie participatiewet

19-11-2019

‘Het Sociaal en Cultureel Planbureau legt de vinger op de zere plek in de eindevaluatie van de participatiewet.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie.

 

Te intensief en moeilijk traject 

Het SCP signaleert in hun evaluatie dat veel werkgevers graag aan de gang willen met het aan werk helpen van bijvoorbeeld medewerkers met een arbeidsbeperking, maar dat het maken van de juiste match een veel te intensief en moeilijk traject is waardoor veel werkgevers alsnog afhaken. ‘Het is eigenlijk een wonder dat we al zo ver op streek zijn met het bereiken van het doel van 100.000 banen voor mensen met een beperking,’ aldus de ondernemersorganisaties.

 

Werkgevers ontzorgen 

De huidige wetgeving is volgens de organisaties te ingewikkeld en instanties werken teveel langs elkaar heen met vaak ieder een verschillende aanpak. ‘Het SCP rapport brengt dit goed in kaart. Staatssecretaris Van Ark van SZW is gelukkig bezig om dit aan te pakken met bijvoorbeeld de nieuwe werkgeversservicepunten. Met het zogeheten Breed offensief werkt ze er ook aan om zaken eenvoudiger te maken, te zorgen dat kandidaten beter in beeld komen en door werkgevers te ontzorgen. Wel duren deze stappen veel te lang voor werkgevers en mensen die eigenlijk helemaal niet thuis willen zitten. Hier is echt een versnelling nodig en hopelijk helpt deze evaluatie van het SCP het ministerie van SZW daarbij.’

 

Arbeidskosten uit verhouding 

Verder blijft volgens de organisaties een probleem dat de arbeidskosten van sommige mensen niet in verhouding staan tot de productiviteit. Daar komt bij dat door de armoedeval voor grote groepen werken niet aantrekkelijk genoeg is. ‘Dat grondig aanpakken laat te lang op zich wachten.’