Platform Samen Digitaal Veilig: maak het online criminelen moeilijk

01-04-2022

Bijna de helft van alle bedrijven krijgt op de een of andere manier te maken met internetcriminelen. Bij veel mkb-bedrijven heerst een (vals) gevoel van veiligheid en ontbreekt het gevoel van urgentie om maatregelen te nemen. Bovendien wordt cybersecurity ervaren als complex en beschikken bedrijven veelal niet over voldoende kennis en geschoold personeel om zich weerbaar te maken tegen de cyberdreigingen. Het nieuwe platform Samen Digitaal Veilig van VNO-NCW en MKB-Nederland helpt mkb-ondernemers het bedrijf digitaal veiliger te maken.

 

Hoe werkt Samen Digitaal Veilig?

Samen Digitaal Veilig is een praktische tool om mkb-bedrijven en medewerkers op te leiden in digitale veiligheid. Kennis en bewustwording bij medewerkers is cruciaal in de strijd tegen internetcriminaliteit. Medewerkers worden getraind via korte opleidingsvideo’s en vragen. Via een automatische uitvraag ziet de ondernemer of zijn IT-leverancier de zaken goed heeft geregeld. Na het invullen van een veiligheidsscan door de ondernemer komen alle resultaten en voortgang van de organisatie, leveranciers en medewerkers in één veiligheids-dashboard te staan.

 

Aanpak via branche- en ondernemersverenigingen

Het platform Samen Digitaal Veilig wordt uitgerold via een groot aantal branche- en ondernemersverenigingen. BOVAG doet dat als eerste onder haar leden om ondernemers en om ondernemers en medewerkers in de mobiliteit digitaal veiliger te maken. Binnenkort wordt het platform doorontwikkeld gaan meer brancheverenigingen aan de slag.