'Overheid kan bedrijfsleven beter ondersteunen bij SDG’s'

15-05-2019

Meer middelen en meer initiatief vanuit de overheid is nodig om de Sustainable Development Goals tot een groter succes te maken. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland als reactie op de vandaag verschenen Derde Nederlandse SDG Rapportage. Het rapport noemt Nederland als koploper op het gebied van de SDG's, maar tegelijkertijd zijn er nog vele stappen te zetten om de goals tijdig en volle omvang te realiseren.

 

Ondersteuning

De overheid kan bijvoorbeeld meer voorlichting geven over SDG's, meer kennis delen én bedrijven en branches (financiële) ondersteuning bieden in het vertalen van de goals naar eigen bedrijfsvoering. Pak je rol, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland dan ook.

 

Kansen

De SDG's bieden bedrijven economische kansen én sporen ondernemers aan om zelf bij te dragen aan de doelen. Dat betekent meer toegevoegde waarde leveren met relatief minder grondstoffen en energie, een lagere belasting van het milieu, en betere sociale condities.

 

Bekendheid

Ook blijkt uit het rapport dat de bekendheid van de SDG's de afgelopen jaren is gegroeid. Waar in 2016 nog 68 procent van de bedrijven aangaf werk te maken van de goals, was dat percentage in 2017 al 89 procent. Te denken valt bijvoorbeeld aan het toegankelijk maken van een bedrijfspand voor mensen met een handicap, of het energieneutraal maken van een pand.