'Onzekerheid blijft, ondanks meer vertrouwen ondernemers'

13-08-2021

Het ondernemersvertrouwen nam in het derde kwartaal van 2021 verder toe en bereikte daarmee het hoogste punt sinds het begin van de meting. Ook in zwaar getroffen sectoren - zoals de horeca - is een toename in het vertrouwen zichtbaar. Toch blijft de onzekerheid voor veel ondernemers groot en ervaart ruim twee derde van alle ondernemers nog steeds aanzienlijke belemmeringen vanwege corona. Dit en meer blijkt uit de laatste Conjuctuurenquête van VNO-NCW, MKB-Nederland, het CBS, de Kamer van Koophandel en het Economisch Instituut voor de bouw.

 

Ondanks dat het vertrouwen over de gehele linie toeneemt, zijn de problemen voor ondernemers nog lang niet voorbij. Ondernemers komen uit een diep dal en het herstel in vertrouwen laat dan ook vooral een ontwikkeling zien ten opzichte van het vorige kwartaal. Het merendeel van de gegevens werd verzameld in de eerste week van juli, voordat de coronamaatregelen weer werden aangescherpt vanwege de snel stijgende besmettingscijfers. Hieruit blijkt hoe broos het herstel in vertrouwen is. Ondanks het verbeterde economische beeld, zit de economie nog lang niet op het niveau van voor corona.

 

Structurele belemmeringen

Naast het fragiele herstel in vertrouwen laten de nieuwste COEN-cijfers ook zien dat ondernemers in zwaar getroffen sectoren nog steeds veel structurele problemen kennen. Zo geeft twee derde van alle ondernemingen aan structurele belemmerringen te ervaren vanwege corona. In de horeca betreft dit bijna 90 procent van alle ondernemers, en in de cultuur, sport en recreatiesector gaat dit om een kleine 85 procent. Verder ervaart 23 procent van de ondernemers problemen door toenemend personeelstekort.

 

Schuldenlast bedrijven

In de laatste ondernemersenquête werden ook een aantal extra vragen gesteld over onder andere de problematische schuldenlast voor ondernemers. Het CBS komt hierover binnenkort met aanvullende cijfers. Eerder al pleitten VNO-NCW en MKB-Nederland voor een oplossing voor dit probleem, als onderdeel van een breder post-covid herstelplan.