Ondernemersorganisaties: ‘Blij met bevriezen handelsconflict EU-VS’

17-06-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat er (voorlopig) een einde komt aan het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie omtrent vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. ‘Met dit akkoord over een vijfjarig ‘staakt-het-vuren’ is een eerste, voorzichtige stap gezet in het normaliseren van de handelsrelatie’. Wel benadrukken beide organisaties dat hiermee het conflict nog niet ten einde is: ‘Na deze deal is het van belang dat er ook zo snel mogelijk een einde komt aan de extra heffingen op staal en aluminium. We hebben goede hoop dat de VS en de EU op korte termijn ook hier tot een oplossing zullen komen’.

 

Verbeteren handelsrelatie 

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Met deze deal is er een belangrijke en goede stap gezet in het verbeteren van de trans-Atlantische handelsrelatie. Dit biedt een basis voor verdere samenwerking op tal van terreinen. Wel is het van belang dat ook de Amerikaanse extra heffingen op staal en aluminium nog verdwijnen’.

 

Meer samenwerking EU-VS

Op de eerste EU-VS top onder de Amerikaanse president Joe Biden hebben beide handelsblokken ook afspraken gemaakt over nauwere samenwerking: zo is overeengekomen om toekomstige handelsconflicten gezamenlijk op te lossen en wordt er nadrukkelijk de samenwerking gezocht op het gebied van klimaat en digitalisering. ‘We zijn blij dat het er weer vooruit wordt gekeken en dat op deze belangrijke terreinen intensiever wordt samengewerkt. Ondernemers in Nederland -en heel Europa- zijn gebaat bij een stabiele handelsrelatie’.