Ondernemers: ‘Met spoed sneltesten toelaten om virus in te dammen’

18-09-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland delen de zorgen van het kabinet over het oplopend aantal coronabesmettingen in met name de Randstad. Wel vinden ze de maatregelen ten aanzien van de horeca disproportioneel. Slechts een fractie van de besmettingen is terug te leiden naar cafés en restaurants. Volgens de ondernemingsorganisaties onderstrepen de huidige ontwikkelingen opnieuw de noodzaak van het drastisch opschalen van de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek. Ook sneltesten moeten met spoed worden ingezet.

 

Hard gelag

VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het beperken van de sluitingstijden in de horeca een 'hard gelag' voor ondernemers, die strikt werken volgens het protocol voor de branche. Veel horeca hebben het al zwaar genoeg na maanden te zijn dicht geweest. 'Deze beperkingen lijken op schieten met een kanon op een mug. Vast staat immers dat veruit de meeste besmettingen plaatsvinden in de privésfeer. En als je horecabezoek beperkt, neemt het risico op feestjes achter de voordeur alleen maar verder toe. Het probleem zit vooral in het onvoldoende volgen van de 1,5 meter en andere hygiëneregels. Problemen moeten gericht worden getackeld.'

 

Haast maken met sneltesten

Traceren en testen is volgens de organisaties de beste manier om het virus in te dammen en verdere schade aan de gezondheid én de economie te voorkomen. Ze blijven er daarom bij het kabinet op aandringen dat alle beschikbare test- en labcapaciteit wordt benut én drastisch opgeschaald. Dat betekent dat naast de kleinschalige medische labs ook de grote pandemielabs en enkele farmaceutische bedrijven met grootschalige capaciteit moeten worden gecontracteerd.

Ook moet haast worden gemaakt met het beoordelen van reeds beschikbare sneltesten en andere testen die ontwikkeling zijn. Die zijn goedkoper, snel – uitslag binnen 30 tot 45 minuten - en grootschalig toe te passen in het bedrijfsleven. 'De kosten van meer en grootschalig testen zijn niets vergeleken met de miljarden schade die de samenleving en de economie oplopen als we het aantal besmettingen geen halt weten te toe te roepen.'

 

Compensatie

VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen dat er capaciteitsproblemen in bedrijven ontstaan als niet veel forser wordt ingezet op testen, zeker nu het aantal gewone verkoudheidsklachten toeneemt en steeds meer mensen uit voorzorg in thuisquarantaine moeten. Ze zijn teleurgesteld dat het kabinet vooralsnog niet met een regeling komt die ondernemers compenseert voor de loondoorbetaling van medewerkers in thuisquarantaine. Met de beperkte testcapaciteit lopen die kosten alleen maar verder op. 'Ondernemers zitten klem.'

 

Ook andere sectoren mogelijk dupe

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verder bezorgd over de gevolgen van de verlaging van de maximale groepsgrootte voor tal van bedrijven en sectoren die hierdoor worden geraakt. Ze vinden het ook verontrustend is dat Zuid- en Noord-Holland door België en Duitsland tot risicogebied zijn verklaard. Dit kan directe gevolgen hebben voor onder meer Schiphol en de Rotterdamse haven en voor het toerisme, en betekent verdere schade voor de Nederlandse economie. 'We moeten komende weken met het kabinet en sociale partners nagaan of extra maatregelen nodig zijn voor de groepen ondernemers die het door het nieuwe overheidsbeleid worden gedupeerd.'