Ondernemers: collectiviteitskorting op zorgpremie niet schrappen

20-09-2021

Een ondoordacht wetsvoorstel. Dat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland van het wetsvoorstel om de collectiviteitskorting op de zorgpremie helemaal te schrappen. De ondernemingsorganisaties verwachten dat door dit wetsvoorstel vele branches en werkgevers hun bestaande vitaliteitsbeleid voor honderdduizenden werknemers zullen beëindigen. Eerder al daalde het aantal werkenden dat deelneemt aan werkgeverscollectieven na een verlaging van de maximale korting van 10 naar 5 procent. Waar in 2019 nog 6,14 miljoen werknemers deelnamen, waren dat er in 2020 nog maar 5,59 miljoen.  

  

Afspraken om ziekteverzuim te voorkomen 

Veel werkgevers en branches maken in de praktijk aanvullende afspraken met een zorgverzekeraar over bijvoorbeeld extra vergoedingen voor fysiotherapie of geestelijke gezondheidszorg. Met als doel om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Om werknemers te verleiden om te kiezen voor de zorgverzekeraar waarmee aanvullende afspraken zijn gemaakt, kan de werkgever nu een korting afspreken op de zorgpremie. 

  

Toename wanbetalingen in zorgverzekeringswet

Zonder korting zullen werknemers nog minder vaak kiezen om hun zorgverzekering via hun werkgever te laten lopen, verwachten VNO-NCW en MKB-Nederland. En dat terwijl de grote uitdaging juist is om alle werkenden in staat te stellen in relatief goede gezondheid hun hogere pensioenleeftijd te laten behalen. Inconsistent kabinetsbeleid, vinden de werkgevers. Een andere zorg is hef effect op wanbetalingen in de zorgverzekeringswet. Op dit moment wordt de nominale zorgpremie vaak nog door de werkgever op het salaris ingehouden en afgedragen. 

 

Vitaliteitsbeleid voor werknemers

Werkgevers en werknemers betalen het grootste deel van de ruim 50 miljard uitgaven in de Zorgverzekeringswet, terwijl zij daar relatief het minste gebruik van maken. Werkgevers betalen 19 miljard per jaar aan inkomensafhankelijke premie. De 'willingness to pay' van werkgevers om zoveel te betalen aan de Zorgverzekeringswet zonder dat dit bijdraagt aan het vitaliteitsbeleid voor hun werknemers is niet onbeperkt, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De ondernemingsorganisaties roepen het kabinet op om nieuwe schoenen te verzinnen voordat de oude weggegooid worden, zodat bestaand werkgeversbeleid doorgang kan vinden.