Nu snel aan de slag met verdere uitwerking nieuwe pensioenwet

31-05-2023

Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet toekomst pensioenen is er eindelijk duidelijkheid en kunnen we vaart blijven maken met de uitwerking.’ Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in reactie op de positieve uitkomst van de stemming in de senaat van vanavond. Samen met de vakbeweging hadden de ondernemersorganisaties vorige week in een brief aan de Eerste Kamer nogmaals het belang van de nieuwe wet benadrukt. ‘Hiermee gaan we naar een transparanter en persoonlijker stelsel met stabiele premies.’

 

‘Er is jarenlang hard en zorgvuldig gewerkt door het ministerie, talloze experts en sociale partners om deze belangrijke en noodzakelijke modernisering voor elkaar te krijgen’, zegt voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW. ‘Hiermee krijgt het pensioenstelsel eindelijk de grote onderhoudsbeurt nodig is. Het is nu aan werkgevers, werknemers en de pensioensector om vaart te maken met een zorgvuldige uitwerking, zodat het stelsel weer tijden meekan en we allemaal beter inzicht krijgen in ons pensioen.’

 

Persoonlijker

Volgens voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland kan met deze wet definitief de stap worden gezet naar een persoonlijker pensioenstelsel. ‘Want zonder dat mensen het doorgaans beseffen werken ze vaak minstens één dag in de week voor hun pensioen. Verder vind ik het echt winst dat de pensioenpremies stabiel een voorspelbaar worden en dat zelfstandige ondernemers meer mogelijkheden krijgen voor pensioenopbouw.’

 

 

Beter perspectief

‘Met deze nieuwe pensioenwet start een grote transitie van het pensioenstelsel voor alle werkenden én werkgevers”, zegt voorzitter Sjaak van der Tak van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. ‘Het nieuwe stelsel zorgt voor een beter pensioenperspectief voor alle werknemers en werkgevers en is daarmee een belangrijke stap voorwaarts. Daarnaast komen er ook voor zelfstandige ondernemers meer mogelijkheden om extra pensioen op te bouwen door grotere fiscale ruimte.’

 

 

Overgangsfase vanaf 1 juli

De Wet toekomst pensioenen is de uitwerking van het pensioenakkoord dat ondernemers, overheid en vakbeweging in 2019 hebben gesloten. Na inwerkingtreding van de wet op 1 juli aanstaande gaat een overgangsfase in: eerst gaan werkgevers en werknemers met elkaar afspraken maken over het aanpassen van hun pensioenregeling, daarna gaan pensioenuitvoerders die afspraken uitvoeren. Conform het pensioenakkoord kent de nieuwe wet drie doelen: een aanvullend pensioen dat sneller wordt verhoogd als het economisch goed gaat, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw en een stelsel dat beter aansluit bij de huidige arbeidsmarkt.