Nieuw project ondersteunt ondernemers bij coronatoegangscheck

01-02-2022

Nu weer meer sectoren open zijn, is ook op meer plekken het coronatoegangsbewijs (CTB) weer nodig. VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen ondernemers die daarmee te maken hebben via de nieuwe website Coronatoegangscheck.nl.

 

Makkelijk maken

Coronatoegangscheck.nl wil het voor ondernemers zo makkelijk mogelijk maken de controle op het CTB goed uit te voeren. Op de website is alle informatie over de check in één oogopslag te vinden. Ook staan de adviseurs achter de nieuwe site klaar voor ondernemers die maatwerkadvies willen, bijvoorbeeld als zij willen samenwerken met collega’s om met een polsbandjessysteem te gaan werken. De website maakt ondernemers er ook van bewust dat er middelen zijn om bijvoorbeeld samen te werken op horecapleinen en bij te dragen in de kosten rondom de coronatoegangscheck. Deze regeling loopt via de gemeenten.

 

Regels naleven

'Als iedereen zich goed aan de basisregels houdt én de regels rond het CTB goed naleeft zorgen we samen voor een zo veilig mogelijke omgeving voor bezoekers, ondernemers en werknemers. Door hier samen goed op te letten kunnen we de maatschappij open houden en zelfs verder openen’, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Middelen beschikbaar bij gemeenten

Het kabinet heeft middelen vrijgemaakt om bij te dragen in de extra kosten van de uitvoering van de coronatoegangscheck. Via de gemeenten komt al op korte termijn ruim 66 miljoen euro beschikbaar voor de eerste maanden van 2022. De gemeenten bepalen zelf de uitvoering van de regeling zodat lokaal maatwerk mogelijk is. Ondernemers kunnen hierover in contact treden met hun gemeente. Op coronatoegangscheck.nl komt binnenkort ook een overzicht van gemeentelijke regelingen zodra deze bekend zijn.

 

Gastvrijheidsinformatie via kwaliteitsmonitor

Om te onderzoeken hoe bezoekers de ontvangst inclusief CTB-check ervaren, start het project een kwaliteitsmonitor. In de monitor beschrijven anonieme gasten van locaties hun bezoek. Hierbij wordt gekeken naar de uitvoering van de coronatoegangscheck, en naar de totale beleving van de ontvangst. Ondernemers krijgen via een dashboard inzicht in de resultaten voor hun locatie. Deelname is voor hen vrijwillig en kosteloos.