‘Natuurschade snel herstellen en drempelwaarde voor stikstof’

03-12-2019

Er moet een Nationaal Natuurschadeherstel Programma komen voor stikstof in natuurgebieden. En per 1 januari 2020 een drempelwaarde voor kleine, 'onschadelijke' stikstofdeposities. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland voor met het oog op de Spoedwet aanpak stikstof waarover de Tweede Kamer woensdag debatteert.

 

Korte termijn

Volgens de ondernemingsorganisaties leidt de reductie van de uitstoot van stikstof die het kabinet nastreeft pas op de langere termijn tot positieve gevolgen voor natuurgebieden. Daarom willen zij op korte termijn een herstelprogramma voor natuurschade. Onderdelen kunnen zijn het verwijderen van ongewenste (stikstofminnende) grassen en vermindering van de zuurgraad van de bodem.

 

Hogere drempelwaarde

Voor activiteiten die zeer kleine stikstofdeposities veroorzaken en van groot algemeen belang zijn, zoals de bouw, zou een drempelwaarde moeten worden ingesteld. In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gold een norm van 1 mol per hectare per jaar, maar die zou volgens VNO-NCW en MKB-Nederland hoger kunnen zijn. Zo’n drempelwaarde zorgt ervoor dat niet voor ieder (bouw)project een vergunning nodig is.

 

Weer op gang

De Spoedwet aanpak stikstof zorgt ervoor dat volgend jaar 75.000 woningen kunnen worden gebouwd en zeven grote infrastructuurprojecten doorgang vinden. Na de afwijzing door de Raad van State van het PAS is de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten in de buurt van Natura 2000-gebieden stopgezet door de provincies. Ten onrechte, vinden de ondernemingsorganisaties. Zij wijzen erop dat de vergunningverlening gewoon doorgang kan vinden volgens het systeem van voor het PAS.