Meldpunt voor PFAS-knelpunten

18-12-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen branche- en regionale organisaties op om lokale problemen met betrekking tot PFAS te melden. De ondernemingsorganisaties hebben met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken om samen met lokale partijen een aantal hardnekkige knelpunten te helpen oplossen.

 

Grote belangen

Het gaat daarbij om projecten waar grote belangen mee zijn gemoeid, zoals grote bouw-, weg- of baggerprojecten. Die projecten zouden bij voorkeur ook elders in het land moeten spelen. Met de gevonden aanpak kunnen dan ook andere partijen in het land aan de slag.

 

Zo nodig landelijke afspraken

De verrruimde PFAS-regels bieden volgens de ondernemingsorganisaties vaak meer mogelijkheden dan gedacht, maar soms is meer nodig. Als het niet lukt om in een gemeente de zaak weer los te trekken, willen VNO-NCW, MKB-Nederland en de VNG met de rijksoverheid betere landelijke afspraken maken die gemeenten en bedrijven meer mogelijkheden geven.

 

Melding

Problemen met bijvoorbeeld lokale lozingsvergunningen, niet-actuele bodemkwaliteitskaarten en diepe plassen die gesloten blijven voor grondverzet, kunnen worden gemeld via pfas-interventieteam@vnoncw-mkb.nl. In de mail moeten worden gemeld om welke gemeente het gaat, wat het probleem is, wat het belang is, met wie is gesproken en waarom het knelpunt nog niet is opgelost.