‘Meer aandacht nodig voor seksuele intimidatie op werk’

28-06-2021

Werkgevers moeten bij seksuele intimidatie op het werk onmiddellijk en zichtbaar actie ondernemen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Daaruit blijkt dat 16 procent van alle Nederlanders hier in de afgelopen tien jaar mee te maken heeft gehad, vrouwen twee keer vaker dan mannen. Zorgelijk is dat slechts 37 procent van de slachtoffers daar melding van maakt, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Schuldgevoel

Uit het onderzoek van het College blijkt dat slachtoffers vaak denken dat hun situatie niet ernstig genoeg is om te melden. Ze weten niet precies wanneer sprake is van seksuele intimidatie of zijn bang om te overdrijven, zeker als het om een enkele ‘grap’ of opmerking gaat. Ook speelt volgens het College schuldgevoel soms een rol; de vraag of ze het niet over zichzelf hebben afgeroepen.

 

Veilige werkomgeving

VNO-NCW en MKB-Nederland veroordelen elke vorm van seksuele intimidatie op het werk. Zij wijzen erop dat werkgevers actief dienen op treden. De ondernemingsorganisaties hebben er begrip voor dat veel slachtoffers het moeilijk vinden om er melding van te maken. Toch is dat juist belangrijk om er iets tegen te kunnen doen. “Werkgevers zijn en voelen zich verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Seksuele intimidatie kan ertoe leiden dat mensen zich níet meer veilig voelen en uiteindelijk niet goed meer kunnen functioneren. Mensen die iets overkomt, moeten dat altijd vertrouwelijk en veilig kunnen melden. Een vertrouwenspersoon kan daarbij helpen.”

 

Melden helpt

Het onderzoek, dat plaats had onder 2000 werknemers en 300 werkgevers, laat zien dat melden in veruit de meeste gevallen echt helpt. Een meerderheid van de slachtoffers die melding heeft gemaakt, geeft aan dat de melding het gewenste resultaat heeft gehad: melden lucht op, de dader is aangesproken op het gedrag. Slachtoffers waarderen het ook dat het onderwerp is aangekaart binnen de organisatie of dat zij informatie hebben gekregen over de juiste vervolgstappen.

 

Moeilijke gesprekken

Werkgevers geven in het onderzoek aan dat ze het vaak lastig vinden om de problemen boven tafel te krijgen en knelpunten ervaren bij de klachtafhandeling. Zo vinden zij het moeilijk om gesprekken met de betrokkenen te voeren, rekening te houden met alle belangen en tegelijkertijd te zorgen dat het gesprek indruk maakt op de dader. Een ander probleem dat werkgevers signaleren is dat ze vaak pas laat op de hoogte zijn van de problemen; en dan is het moeilijker om nog tot een oplossing te komen.

 

(H)erkennen seksuele intimidatie

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen werkgevers op handreikingen zoals die op Arboportaal. Die kunnen helpen bij het (h)erkennen van seksuele intimidatie en om beleid effectiever in te richten. Volgens het College helpt het (ook) als werkgevers binnen hun bedrijf meer bekendheid geven aan de problematiek. Dat zorgt ervoor dat mensen zich vrijer voelen om gevallen te melden. Het College heeft in samenwerking met verschillende werkgevers een poster voor op de werkvloer ontwikkeld, waarop staat wat seksuele intimidatie is en waar mensen terecht kunnen als ze het hebben meegemaakt. De poster is hier te downloaden.

Lees meer over