'Komend half jaar moet uitwijzen of kortingen op pensioenen nodig zijn'

18-07-2019

De cijfers die diverse pensioenfondsen vandaag over het eerste half jaar van 2019 hebben gepresenteerd zijn zorgelijk, maar er hoeven nog geen consequenties aan verbonden te worden. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Uit de cijfers blijkt dat de dekkingsgraad – de indicator van de gezondheid van een pensioenfonds – zijn gedaald. 'Pas als de dekkingsgraad op 31 december 2019 ook onder de 100 procent ligt dan zijn er mogelijk gevolgen', stellen de ondernemingsorganisaties. 

 

Versoepelingen afgesproken in Pensioenakkoord

In het recent gesloten Pensioenakkoord zijn versoepelingen afgesproken waardoor minder snel en minder hard hoeft te worden ingegrepen. In het huidige stelsel is het mogelijk dat fondsen al moeten korten bij een dekkingsgraad onder de ca. 105 procent. In het nieuwe stelsel is dat pas bij dekkingsgraden onder de 100 procent. Vooruitlopend op het nieuwe stelsel is afgesproken dat de grens van 100 procent ook al in de komende jaren geldt. Dat betekent dat fondsen die boven de 100 procent zitten nu niet hoeven te korten en fondsen die daaronder zitten maar tot 100 procent hoeven te korten.

 

Mogelijk kortingen door verdere daling rente

Een zorg is wel dat door de verdere daling van de rente en het feit dat vanaf 2020 met minder hoge rendementen gerekend mag worden, in 2020 situaties kunnen ontstaan dat pensioenfondsen geen sluitend herstelplan meer kunnen maken, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Dat wil zeggen dat ze niet meer kunnen aantonen dat ze in 10 jaar weer kunnen toegroeien naar een gezonde financiële positie. Ook hierdoor dreigen kortingen te moeten worden doorgevoerd.

 

Wachten op komend half jaar

'Uiteraard is dit zorgwekkend voor het vertrouwen maar of dit daadwerkelijk het geval is hangt af van komend half jaar', stellen de ondernemingsorganisaties. 'Als financiële markten niet verder wegzakken dan zijn de effecten waarschijnlijk beperkt. Als de situatie wel verslechtert dan kan ingrijpen niet uitgesloten worden. Dit is vervelend voor alle pensioendeelnemers in de betreffende fondsen en zeker voor de gepensioneerden die dit direct in de portemonnee merken. Maar niet ingrijpen kan beteken dat het alleen nog maar slechter wordt en hierdoor de overgang naar een nieuw stelsel met een beter perspectief wordt bemoeilijkt. Voor dit moment is het belangrijk om eerlijk te zijn naar deelnemers over eventuele kortingen maar wel de rust te bewaren. Vanaf september gaan de werkgroepen en stuurgroep voor de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel van start en dan zal dit zeker ook worden meegenomen.'