‘Klimaatbeleid moet burgers en bedrijven handelingsperspectief geven’

28-05-2021

‘Het klimaatbeleid moet burgers en ondernemers echt handelingsperspectief geven en moet draaien om samenwerking in plaats van polarisatie. Alleen zo krijgen we het komend decennium voor elkaar om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, met behoud van een economische koploperpositie voor Nederland.’ Dat zei Ingrid Thijssen gisteravond in de jaarlijkse Van Luijk-lezing die VNO-NCW samen met MVO Nederland en Neyenrode organiseerde.

Volgens Thijssen moet een nieuw kabinet waarborgen dat we op de weg naar een klimaatneutrale economie niemand achterlaten en dat reële obstakels worden opgelost. Denk daarbij aan de beschikbaarheid van de infrastructuur die burgers en bedrijven nodig hebben, zoals een waterstofnet of de aanvoer van waterstof. Maar ook subsidie voor het toepassen van dure technologieën of het isoleren van je woning.

 

Samenwerken zoals bij stikstof

In de naar Professor Van Luijk vernoemde lezing brak Thijssen verder een lans voor veel meer samenwerking tussen maatschappelijke partijen, bedrijven en de politiek. Zoals deze week bij stikstof. ‘Alleen door over je eigen schaduw heen te stappen kunnen we echt stappen zetten voor natuur én economie die er toe doen. Alle polarisatie rond stikstof heeft het probleem de afgelopen twee jaar niet opgelost. Daar hebben we van de week met onze voorstellen geprobeerd een einde aan te maken met een breed draagvlak onder boeren, ondernemers en natuurorganisaties.

 

Shell

Over de Shell uitspraak in de zaak met milieudefensie zei de VNO-NCW-voorzitter na afloop van de lezing dat het cruciaal is dat we de afspraken van Parijs halen. Nederlandse bedrijven, zoals ook Shell, nemen hun verantwoordelijkheid voor de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering en die van hun keten. Dat is ook de nieuwe koers van VNO-NCW. Natuurlijk is ze ook bezorgd over mogelijke consequenties van de rechterlijke uitspraak. Daarom ziet ze de uitspraak vooral ook als een belangrijke aansporing voor de Nederlandse overheid om het bedrijven ook werkelijk mogelijk te maken om de vereiste verduurzaming te realiseren. Als de overheid dat doet hoeft het vestigingsklimaat er ook niet onder te lijden. ‘Als Nederland zorgt voor de randvoorwaarden waardoor het aantrekkelijk is om in ons land te verduurzamen, kan dat juist een pluspunt zijn voor ons vestigingsklimaat. Dan blijven banen behouden en trekken we nieuwe duurzame bedrijvigheid aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat het nieuwe kabinet belangrijke besluiten voor o.a. nieuwe infrastructuur voor elektriciteit, waterstof en CO2-opslag moet nemen en ook niet moet aarzelen om de noodzakelijke budgetten hiervoor vrij te maken. Nederland kan zich dat prima veroorloven,’ aldus Thijssen. ‘Bovendien is vanaf nu zeer veel focus op de uitvoering van het Klimaatakkoord nodig.’