‘Harde reductiedoelstellingen nodig om regeldruk in te dammen’

30-05-2023

Het is schrikbarend dat de regeldruk voor bedrijven in 2022 opnieuw fors is toegenomen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het vandaag gepresenteerde jaarverslag van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). Dat laat zien dat bij er ministeries nog altijd onvoldoende aandacht is voor de stapeling en kosten van regels, die vorig jaar optelden tot 400 miljoen euro, waarvan de helft structureel. ‘We moeten terug naar harde reductiedoelstellingen per departement, meer uitzonderingen voor kleinere bedrijven en een steviger stok achter de deur’, aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

 

Behoefte aan ándere en betere regels

Regeldruk en bijbehorende kosten voor ondernemers nemen jaar op jaar toe. Er komt steeds meer bij, terwijl er zelden of nooit iets van af gaat, aldus de ondernemersorganisaties. Zo is er vorig jaar bijna 40 keer méér regeldruk bijgekomen (400 mln) dan er af is gegaan (11,5 mln). Vonhof: ‘Regels worden te complex en te duur en slaan extra zwaar neer bij bedrijven met weinig medewerkers. Los van minder regels hebben we vooral ook behoefte aan ándere en betere regels.’

 

Over de schutting

Uit het jaarverslag en de adviezen van de ATR van vorig jaar komt ook naar voren dat de overheid meer regels maakt dan ze zelf kan handhaven. ‘Ze gooit daarom ook de controle in toenemende mate over de schutting van ondernemers via verplichte keurmerken, certificering, rapportages en meldplichten. De handhaver controleert steeds vaker nog ‘papier tijgers’.

 

Weer harde doelen nodig

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor opnieuw harde reductiedoelstellingen per departement, zoals die ook tussen 2002 en 2010 golden en er veel regels werden geschrapt. ‘Het stellen van harde, afrekenbare netto reductiedoelstellingen is het enige dat blijkbaar werkt. Bij driekwart van de voorstellen voor nieuwe regels wordt de regeldruk nu niet eens goed in kaart gebracht’, aldus Vonhof.

 

Uitzondering kleine bedrijven

Volgens hem moet -in lijn met de nieuwe EU-doelstelling- ook in Nederland netto 25 procent van de rapportageverplichtingen c.q. administratieve lasten worden geschrapt. Ook moeten kleine bedrijven vaker van regelgeving worden uitgezonderd. Verder moet er een verbod komen op nationale koppen op Europese regelgeving en moet de ATR meer capaciteit en doorzettingsmacht krijgen om de overheid ‘bij de les’ te houden.