Grote wil van werkgevers om medewerkers met schulden te helpen

23-06-2022

De overgrote meerderheid van werkgevers (79 procent) wil werknemers met schulden helpen. Bijna 60 procent ziet dat zelfs als zijn verantwoordelijkheid. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte in samenwerking met SchuldenlabNL en VNO-NCW. De resultaten zijn donderdag in Rotterdam gepresenteerd tijdens de conferentie ‘Financieel gezonde werknemers’, in aanwezigheid van koningin Máxima, erevoorzitter van SchuldenlabNL, en minister Schouten van Armoedebeleid.

 

Samenwerking

Koningin Máxima hield een toespraak waarin zij de nadruk legde op het belang van samenwerking tussen werkgevers om de schuldenproblematiek terug te dringen. Hierover ging zij ook in gesprek met Dan Schulman, ceo van PayPal. De drie organiserende partijen hebben tijdens de conferentie ook bekendgemaakt dat zij samenwerken aan een nationale coalitie ‘Financiële gezondheid’.

 

Stress en verzuim

Het onderzoek laat zien dat de schuldenproblematiek op de werkvloer in Nederland omvangrijk is en in alle sectoren speelt. ‘Werkgevers hebben hier echt een rol en die pakken ze ook’, zei voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW. ‘Je gunt het je mensen gewoon niet dat zij die zorgen hebben. Schulden hebben een grote impact op de privésituatie van mensen, maar ook op het werk. Dat vertaalt zich in minder presteren, meer stress en een hoger ziekteverzuim. Meerdere redenen dus om hen te helpen.’

 

Geen gemakkelijk gesprek

Punt is wel dat werkgevers in de aanpak tegen problemen aanlopen, met name met betrekking tot de privacy(regels). Thijssen: ‘Ik hoor regelmatig dat het geen makkelijk thema is. Want hoe ga je bijvoorbeeld het gesprek aan als je vermoedt dat er iets met een medewerker aan de hand is? Niet iedereen zit er op te wachten dat ‘de baas’ zich met zijn of haar privézaken ‘bemoeit’, hoe goed bedoeld ook. En schaamte speelt ook vaak een rol.’ Het resultaat is dat werkgevers vaak pas laat doorhebben dat er iets aan de hand is. Bij 62 procent is dat pas als er loonbeslag wordt gelegd. Dat is zonde, omdat juist in de fase daarvoor het nodige kan worden gedaan, aldus de onderzoekers.

 

Omvang problematiek

Uit eerder onderzoek van Deloitte komt naar voren dat 8 procent (630.000) van de Nederlandse huishoudens problematische schulden heeft en dat bijna 50 procent financieel kwetsbaar is. Ruim 40 procent van deze groep (250.000 huishoudens) heeft een werkende kostwinner. Omdat het hier puur om geregistreerde schulden gaat, is de totale omvang van de problematiek naar verwachting nog een stuk groter.

 

Impact op organisaties

80 Procent van de werkgevers heeft wel eens te maken met werknemers met schulden, waarvan 12 procent vaak. En 85 procent ziet ook de negatieve impact daarvan binnen hun organisaties. De helft van de werkgevers maakt zich zorgen en vindt dat ze voldoende doet, terwijl 90 procent open staat om (nog) meer te doen voor hun werknemers.

 

Platform in oprichting

Deloitte, SchuldenlabNL en VNO-NCW hebben tijdens de conferentie bekendgemaakt dat zij samen werken aan een landelijk platform, waar deelnemende bedrijven ervaringen kunnen delen en zich committeren aan het meten en verbeteren van de financiële gezondheid van hun medewerkers. Het onderzoeksrapport biedt werkgevers handvatten voor oplossingen en een gestructureerde aanpak.