Goede eerste stappen van banken in verbeteren witwas-aanpak

01-06-2023

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de banken in samenwerking met De Nederlandse Bank (DNB) eerste stappen hebben gezet om de balans bij witwasonderzoek te herstellen. De aanpak van witwassen leidt bij ondernemers tot veel administratieve lasten, hoge kosten, lange doorlooptijden bij en soms zelfs uitsluiting van het verkrijgen van essentiële bancaire diensten. De ondernemersorganisaties pleiten al langer voor een effectiever en efficiënter systeem rond het tegengaan van crimineel geld. DNB constateerde in september vorig jaar ook dat het huidige systeem niet in balans is

 

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een goede zaak dat de banken, als eerste stap om die balans te herstellen, klantonderzoek in de strijd tegen witwassen meer risicogebaseerd gaan uitvoeren, zoals de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag heeft aangekondigd. De NVB heeft de eerste 4 standaarden gepubliceerd met uitgangspunten voor banken om hun rol als poortwachter proportioneel en met focus op de echte risico’s uit te voeren. 

De standaarden zijn het eerste resultaat van de serie rondetafelgesprekken hierover tussen banken en toezichthouder DNB. Volgens de NVB zullen bonafide klanten straks eenvoudiger een bankrekening kunnen openen en minder vaak lastige vragen van hun bank krijgen. ‘Dat is een goede stap, maar er moet nog veel werk worden verzet om tot een optimale witwasaanpak te komen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

In het huidige systeem lijden in bepaalde sectoren de goeden onder de kwaden. Het gebeurt nu regelmatig dat bonafide ondernemers die toevallig in de ‘verkeerde’ branche actief zijn, geen bankrekening kunnen openen, geen krediet kunnen krijgen of anderszins worden geraakt door de anti-witwasmaatregelen vanuit de banken die vaak niet proportioneel zijn. Witwassen moet uiteraard te allen tijde worden bestreden, maar dat mag er niet toe leiden dat bedrijven normaal gangbare zaken niet meer kunnen doen of te maken krijgen met ingewikkelde regels en hoge administratieve lasten, aldus de ondernemersorganisaties.

 

De komende tijd volgen nadere gesprekken om te komen tot sectorspecifieke standaarden voor branches die door de banken als ‘hoog risico’ worden gezien en waar bonafide ondernemers de meeste last van anti-witwasmaatregelen hebben. De ondernemersorganisaties onderstrepen het belang daarvan en vinden het goede zaak dat die standaarden ook in overleg met de betrokken brancheorganisaties worden opgesteld. Het gaat onder meer om automotive bedrijven, betaalinstellingen en de detailhandel.