Goede data arbeidsbeperkten cruciaal voor slagen Banenafspraak

02-10-2019

Als het de overheid menens is om voor 2026 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen (en de Banenafspraak na te komen), dan moeten dienstverlening aan werkgevers en de bestanden over werkzoekenden met een arbeidsbeperking eindelijk op orde komen. Dat verdienen mensen die op zoek zijn naar een baan en werkgevers die op zoek zijn naar medewerkers, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op een publicatie van dagblad Trouw.

 

Dataverkenner UWV werkt niet 

Uit een publicatie van dagblad Trouw blijkt dat minder dan 8 procent van de ruim 150.000 mensen, die in de kandidatenverkenner van het UWV zijn opgenomen, beschikbaar is voor werk. De kandidatenverkenner was bedoeld als onlinepersoneelsbank waar werkgevers kandidaten personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten kunnen vinden.

 

Geschikte kandidaten vinden cruciaal voor Banenafspraak

Voor de uitvoering van de Banenafspraak is de vindbaarheid van geschikte kandidaten cruciaal. Werkgevers in de private markt halen de gestelde doelen uit de Banenafspraak ruimschoots. Dit ondanks de hinder die werkgevers al vanaf het begin ondervinden van het feit dat te weinig kandidaten op basis van hun kennen en kunnen in beeld zijn bij gemeenten en UWV. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, LTO Nederland en project ‘Op naar de 100.000 banen’ hebben dit probleem al vaker aangekaart.

 

Breed Offensief van Van Ark is een begin

Staatssecretaris Van Ark heeft het verbeteren van de vindbaarheid van kandidaten inmiddels opgenomen in haar Breed Offensief. Maar er is meer nodig dan dat: ook is de uitvoering van faciliteiten, zoals no-riskpolis bij de ziekte, loonwaarde meting, voorzieningen zoals job- coaching, voor werkgevers te complex en er is veel administratie. Het harmoniseren en uniformeren van de uitvoering zorgt voor een betere match tussen werkgever en werkzoekenden. Daarnaast is transparantie van het bestand een fundamenteel onderdeel van het project Perspectief op Werk.

 

Versnippering informatie niet goed voor werkzoekenden en werkgevers 

De haperingen bij de kandidatenverkenner zorgen ervoor dat zowel publieke als private dienstverleners ander oplossingen moeten zoeken om kandidaten in beeld te krijgen. Daarmee is versnippering ontstaan en een veelheid aan systemen, apps e.d. Dat leidt niet alleen tot hogere kosten, maar ook tot onduidelijkheid met name voor die werkgevers die in meerdere gemeenten of arbeidsmarktregio’s naar kandidaten zoeken. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het ministerie van SZW dan ook op om te zorgen voor een heldere en transparante informatievoorziening over werkzoekenden met een arbeidsbeperking.