‘Goed dat Von der Leyen doorpakt om de Europese industrie beter te positioneren’

01-02-2023

‘Het is goed nieuws dat Europa met een plan is gekomen om de verduurzaming van de Europese industrie verder te versnellen.’ Dat zegt VNO-NCW in een eerste reactie op de vanmiddag door Commissievoorzitter Von der Leyen gepresenteerde plannen. De ondernemersorganisatie uitte al herhaaldelijk grote zorgen over de verslechtering van de concurrentiepositie van de Europese industrie door de optelsom van hoge energieprijzen en de IRA in de VS.

 

Green Industrial Plan

Met het nieuwe ‘Green Industrial Plan (GDIP)’ krijgen lidstaten beter de mogelijkheid om hun groene industrie te ondersteunen - mede als reactie op het Amerikaanse pakket aan maatregelen (IRA). Zo moeten vergunningsprocedures voor groene investeringen worden versneld en moeten bestaande potjes met financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor vergroening van de industrie.

Wel moeten we oppassen dat deze ruimere staatssteunregels niet leiden tot een ongelijk speelveld in Europa. Om het gelijke speelveld te bewaren moet de Commissie de mogelijke totstandkoming van een fonds op Europees niveau verder verkennen’, aldus de ondernemersorganisatie.

 

Voorspelbaar klimaatbeleid

‘De Europese Commissie zet een goede eerste stap naar voorspelbaar klimaatbeleid dat duurzame investeringen van bedrijven in Europa bevordert en het zou goed zijn als ook Nederland dit voorbeeld volgt en van de geboden mogelijkheden gebruik maakt,’ aldus VNO-NCW. ‘Voorspelbaar beleid stelt de industrie namelijk in staat om de uitvoering van duurzame plannen verder te concretiseren en te versnellen.’

  

Nu vooral uitvoeren!

Volgens de ondernemersorganisatie is het nu vooral zaak dat de aangekondigde versnelling van vergunningsprocedures zo snel mogelijk in praktijk wordt gebracht en dat ons land de investeringsmogelijkheden (zoals de IPCEI’s) die het plan biedt ook daadwerkelijk benut. ‘Verder is het zaak dat alle middelen die er in Nederland zijn met bijvoorbeeld het Klimaatfonds (35 miljard) en de SDE++ snel worden ingezet voor bijvoorbeeld aanleg van waterstofinfrastructuur, versterking van elektriciteitsnetten en goede maatwerkafspraken met de industrie. De plannen zijn er bij de bedrijven, we moeten nu vooral gaan zorgen dat we ze versneld kunnen gaan uitvoeren anders halen we de klimaatdoelen niet en wordt er hier niet meer inde  industrie geinvesteerd.’