Goed dat Koolmees regels NOW-controle aanpast

01-06-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland reageren met instemming op de plannen van demissionair minister Koolmees om de administratieve lasten voor de controle op de NOW te verlagen. De controlesystematiek op de rechtmatigheid van de NOW-steun is volgens de twee organisaties nu onevenredig zwaar en duur voor de bedrijven. Dat heeft geleid tot een pakket van aanpassingen waarmee werkgevers, gemiddeld gezien, hun kosten voor een controleverklaring aanzienlijk zien dalen, verklaart Koolmees.

 

Administratieve lasten te hoog

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Koolmees introduceerde eind vorig jaar regels om te kijken of die NOW-steun wel goed is besteed. Hoewel toen al een verschil werd gemaakt tussen grote en kleine bedrijven in de zwaarte van de controles, blijkt dat de administratieve lasten toch hoog zijn, erkent Koolmees. Dat vindt hij in deze crisis onwenselijk.

 

6 aanpassingen

Na overleg met accountantsorganisaties en VNO-NCW en MKB-Nederland stelt Koolmees nu voor om de controle op 6 punten te verlichten. Het drempelbedrag waarboven bedrijven een deskundige derde moeten inschakelen bij de controle wordt verhoogd naar 40.000 euro. Als de administratie al door een deskundig derde, bijvoorbeeld een accountantskantoor, wordt gevoerd, worden de controlewerkzaamheden verlicht. Verder worden de controles voor de derde en vierde tranche van de NOW in tegelijk gedaan alsof het één aanvraag is. Koolmees stelt verder voor om ook de standaarden waarop de controles zijn gebaseerd aan te passen, zodat ze werkbaarder worden. Tenslotte wordt de controle versimpeld voor moederbedrijven met meerdere werkbedrijven (bijvoorbeeld een winkel met filialen).

 

Dragelijk en overzichtelijk

VNO-NCW en MKB-Nederland pleitten al geruime tijd voor aanpassingen. Volgens de ondernemingsorganisaties zijn deze maatregelen een grote vooruitgang om de controles van de NOW-steun voor bedrijven dragelijk en overzichtelijk te houden. Op die manier is de kans ook groter dat zij goed worden uitgevoerd, aldus de organisaties.